Doğa

Tabiat, çevre, maddesel dünya ya da evren. Doğa; kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlıkların hepsini kapsar.Beşeri faktörler etkin değildir. Madde ve enerji unsurlarından oluştuğu kabul edilir.

Doğa

Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat. Tabiat, çevre, maddesel dünya ya da evren. Kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren Canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsini kapsar. Madde ve enerji unsurlarından oluştuğu kabul edilir.

Doğa

yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü.
insan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç; canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümü, tabiat.
insan eliyle büyük değişikliğe uğramamış doğal güzelliklerini koruyan, genellikle kent dışı kesim.

Doğa

(Türkçe) Erkek ismi - Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime.

Doğa

Nature

Doğa

Türkçe Doğa kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Doga (comics)] n. nature, internal
v. be born, rise, arise, come about, break through, arrive, begin, emanate, emerge, ensue, grow out of, spring

Doğa

Türkçe Doğa kelimesinin Fransızca karşılığı.
nature [la]

Doğa

Türkçe Doğa kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Grüne, Natur, Wesen, Wesensart

Yanıtlar