Doğa koruma alanı, doğal çevrenin koruma ve inceleme amaçlarıyla korunduğu alan. Bu alanlar, bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan, nadir bulunan, tehlikeye maruz kalan ve kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve doğal olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri içeren ve kesinlikle korunması gerekli olup, sadece bilimsel ve eğitsel amaçlarla kullanılmak üzere ayrılmış doğa parçalarıdır.

Doğa koruma alanı

Doğa koruma alanı, doğal çevrenin koruma ve inceleme amaçlarıyla korunduğu alan. Bu alanlar, bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan, nadir bulunan, tehlikeye maruz kalan ve kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve doğal olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri içeren ve kesinlikle korunması gerekli olup, sadece bilimsel ve eğitsel amaçlarla kullanılmak üzere ayrılmış doğa parçalarıdır.

Türkiye'deki korunan alan kategorileri

* Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yönetiminde olan Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat Anıtları * Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrılan Doğal Sitler * Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yönetilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri }

Yanıtlar