doğalgaz

Yer kabuğunun içinde metan, etan gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı gaz.

Doğalgaz

Doğalgaz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Doğal gaz

doğalgaz

genellikle petrol yataklarında ham petrolle birlikte bulunan, yakıt olarak kullanılan gaz.

doğalgaz

Türkçe doğalgaz kelimesinin Almanca karşılığı.
Erdgas
doğalgaz yıllar önce ölmüş bitki ve hayvan artıklarının toprak altında fosilleşerek ısı ve basınç etkisiyle kimyasal bir değişime uğramasıyla meydana gelen gaz çıkışıdır. yıllardır sıradağ yamaçlarından çıkarılan doğalgazın %40 petrol yataklarından, %60 ıda serbest olarak çıkarılmıştır.zehirsiz ve kokusuz bir gazdır.çok temiz ısıl verimi yüksek ve en ekonomik fosil yakıttır.

Yanıtlar