doğan

Doğan (Falco peregrinus); Alm. Wanderfalke, Fr. Faucon pelerin, İng. Peregrine. Familyası: Kartalgiller (Falconidae). Yaşadığı yerler: Hemen hemen bütün dünyada. Özellikleri: 42-52 cm uzunlukta, sırtı külrengi ve enine çizgili. Avcı bir kuş. Ömrü: 162 yıl. Çeşitleri: Kızıl doğan, gök doğan, çayır doğan, delice doğan vs.

Kartalgiller ailesinin gündüz avcı kuşlarından. Tıknaz vücutlu, güçlü, kıvrık kısa gagalı, yırtıcı pençelidir. Sırtı kül renginde ve

Doğan

Doğan (Falco peregrinus); Alm. Wanderfalke, Fr. Faucon pelerin, İng. Peregrine. Familyası: Kartalgiller (Falconidae). Yaşadığı yerler: Hemen hemen bütün dünyada. Özellikleri: 42-52 cm uzunlukta, sırtı külrengi ve enine çizgili. Avcı bir kuş. Ömrü: 162 yıl. Çeşitleri: Kızıl doğan, gök doğan, çayır doğan, delice doğan vs.

Kartalgiller ailesinin gündüz avcı kuşlarından. Tıknaz vücutlu, güçlü, kıvrık kısa gagalı, yırtıcı pençelidir. Sırtı kül renginde ve enine kahverengi çizgilidir. Karın kısmı beyazdır. Uzun, sivri kanatlı olup, saatte 200 kilometreye yakın bir hızla uçar. Avına 300 km hızla pike yapar. Dişileri erkeklerinden daha iridir. Kuş, fare ve tavşan avlar. Küçük memeli kemiricilerin aşırı çoğalmasına mani olur. Yüksek bir ağaç veya kayanın üzerine konarak avını bekler. Yahut yükseklere çıkarak belli bir alan üzerinde büyük daireler çizerek süzülür. Gözleri pek keskindir. Tarlada dolaşan küçük fareyi görebilir ve hızla pike yaparak yakalar. Güvercin ve kümes hayvanlarına da saldırır. Göçmen ve yerli olanları vardır. Kıvrık üst gagası bir nevi dişlidir. Tarlalar çevresinde, suya yakın yüksek ağaç veya dağ tepelerinde tüner. Doğan da diğer kartalgiller gibi yuva yapmaz.

Dişileri, erkeklerinden daha iricedir. Dişi zirvedeki kovuklara kırmızımtrak 3-7 yumurta yumurtlar. Kuluçkaya erkek de yardım eder. 21 gün zarfında yavrular çıkar. Doğan, avcılar tarafından evcilleştirilerek av kuşu olarak kullanılır. Kafası küçük bir torbayla örtülerek, eldivenli sağ bilek üzerinde taşınır. Evcil doğan (Hierofalco candicans) 60 cm boyundadır. Av partilerinde Özellikle sülün avı için kullanılır. Kızıl doğan, gök doğan, çayır doğan, delice doğan gibi birçok doğan türleri vardır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

doğan

Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falcon).

doğan

kartalgillerden, küçük kuş, fare gibi küçük hayvanlarla beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (falco).

doğan

(Türkçe) Erkek ismi - Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.

doğan

Türkçe doğan kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. rising, orient, nascent
n. falcon, hawk

doğan

Türkçe doğan kelimesinin Fransızca karşılığı.
faucon [le], busard [le]

doğan

Türkçe doğan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Falke, Wanderfalke
doğan kelimesi esas olarak "kardeş" (türkmence) anlamına gelir. Zaten kuş anlamı yüklenirse erdoğan, doğanay gibi isimler anlamsız olur. Lütfen biraz türkçe bilin.

Yanıtlar