Doğu Bloğu

Doğu Bloğu, Sovyet Bloğu ya da Demir Perde, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve onun Doğu ve Merkez Avrupa'daki müttefiklerini tanımlamak üzere kullanılmış olan bir terimdir.Demir Perde tanımı 5 Mart 1946 tarihinde Fulton'da bir konferansta Churchill tarafından yapılmıştır. Doğu Avrupa'daki bahsi geçen ülkeler şunlardır: Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve 1960'lara kadar Arnavutluk'tur.

Doğu Bloğu

Doğu Bloğu, Sovyet Bloğu ya da Demir Perde, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve onun Doğu ve Merkez Avrupadaki müttefiklerini tanımlamak üzere kullanılanılmış olan bir terimdir. Doğu Avrupadaki bahsi geçen ülkeler şunlardır: Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve 1960'lara kadar Arnavutluk'tur.

Yine Doğu Bloğu terimi Varşova Paktı ve Comecon yerinede kullanılır. Yugoslavya hiçbir zaman Doğu Bloğu veya Varşova Paktı'nın bir parçası olmamıştır.Yugoslavya komünist bir ülke olmasına rağmen, dönemin lideri Marshal Tito II. Dünya Savaşı esnasında direnç gösteren bir partizan olarak yönetime geldi ve bu yüzden Sovyetler Birliği ülkeyi birliğe katamadı.Soğuk Savaş esnasında Yugoslavya hükümeti kendisini iki cephe arasında tarafsız bir noktaya yerleştirdi ve Tarafsız Müttefikler Haraketinin kurucularından birisi oldu.

Buna benzer olarak,Stalinci Arnavutluk hükümeti II.Dünya Savaşının sonucunda Sovyet Kızıl Ordu'dan bağımsız bir şekilde yönetime geldi.Yugoslavya,Sovyetler birliği ile bağlarını 1960'ların başlarında Çin-Sovyet Bölunmesi (Sino-Soviet split) sonucunda kopararak, Çin Halk Cumhuriyeti ile müttefik oldu.

Doğu Bloğundaki ülkeler kimi zaman Sovyetler birliğinin etki küresinin içinde Kızıl Ordu sayesinde tutuluyordu.Macaristan,Sovyet orjinli hükümetini devirip bunun yerine daha demokratik ve Moskova'dan bağımsız bir yol izleyen başka bir partiyi hükümet etmesinin hemen ardından 1956 yılında Kızıl Ordu tarafından işgal edildi.Çekoslovakya'da benzer şekilde Prag Baharı olarakta bilinen liberilizasyon sürecinin ardından 1968 yılında işgal edildi.Sonraları, bu müdahaleler Sovyet resmi yaşantısında Brezhnev doktrini olarak anıldı.

1980'lerde Sovyetler Birliği Doğu Bloğundaki ülkeler üzerindeki baskısını azaltarak,bu ülkelerin iç işlerindeki kararlarını belirmesine izin verdi. Brezhnev Doktrini'nin yürülükten Sinatra Doktrini lehine kalkması Avrupa üzerinde dramatik bir etki yarattı.Doğu bloğu 1989 yılında Sovyet rejiminin Doğu Avrupa'da çökmesi ile birlikte sona ermiş oldu.

Yanıtlar