Doğu Ortodoks Kiliseleri

Doğu Ortodoks Kiliseler, Hıristiyanlıkta monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ayrılan doğu kiliselerine denir.

Doğu Ortodoks Kiliseleri

Doğu Ortodoks Kiliseler, Hıristiyanlıkta monofizit görüşe sahip olup, 451 yılında yapılan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanımayarak ayrılan doğu kiliselerine denir. İsa'nın doğası konusunda Ortodoksluk ve Katoliklik'den ayrı düşünen bu kiliseler: * Ermeni Apostolik Ortodoks Patrikhanesi * Süryani Kadim Ortodoks Patrikhanesi * Kıpti Ortodoks Patrikhanesi * Habeş Ortodoks Kilisesi * Eritrea Ortodoks Kilisesi * Hint Ortodoks Kilisesi, Her birinin kendi patriği olan bu kiliseler, kendi dillerinde ibadet ederler.

Yanıtlar