Do��Al Katil H��Cre

Katil

Katil, cinayet işleyen kişiye denir. Ayrıca şu anlamlara gelebilir,

Kantiller

Bir seriye ait gözlem değerleri küçükten büyüğe doğru sıralandığında, serinin toplam frekansını iki, dört, on veya yüz eşit kısma ayıran değerler, genelde kantil olarak tanımlanmaktadır. Kantiller seriyi ayırdıkları kısım sayısına göre adlandırılmakta ve...

A Pobra do Caraminal

Kamil Paşa

Kamil Paşa Sultan Abdülaziz Han devri sadrazamlarından. 1808 yılında Arapkir’de doğan Kamil Paşa, Akkoyunlu ailesine mensuptur. İstanbul’da iyi bir tahsil gördükten sonra Divan-ı Hümayun kaleminde dört yıl çalıştı. 1833’te Mısır’a giderek Mehmed Ali Pa...

Gerçek Yunuslar

Başın ön kısmı, az çok gaga şeklini almıştır. Sırt yüzgeçleri belirgindir. Dişlerin tümü konik yapıdadır. İşitme duyuları çok iyi gelişmiştir. Dünyanın tüm denizlerinde yaşarlar.

Muktedir (Abbasi)

Muktedir veya ''Câʿfer el-Muktedir Billah'' (Arapça: المقتدر ‎) (d. 895 - o. 31 Ekim 932) Tam Adı: Ebû’l-Fadıl "el-Muktedir bi’l-Lâh" Câʿfer bin ʿAhmed el-Mu`tedhid onsekizinci Abbasî halifesi ve halifelerin otuzaltıncısıdır. 908-929 ile 929-932 dönemleri...

Abd’ûr-Rahmân İbn-i Mûlcem

Abd’ûr-Rahmân İbn-i Mûlcem el-Serimî ya da ʿAbd el-Rahman bin Mûlcem el-Murâdî (Arapça: عبدالرحمن بن ملجم السريمي) Havârîc fırkası mensuplarından Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî’nin katili.

Abdülhamid el-Katip

Tuğrul Biltekin

olmuştur. Yurtdışında ise Kabil Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip/Geçici Maslahatgüzar, Londra Büyükelçiliği'nde İkinci Katip ve Birleşmiş Milletler Uluslararası

İsmailik

İsmâilîlik ya da İsmailiyye, (Arapça: الإسماعيليون al-Ismā'īliyyūn; Farsça: اسماعیلیان Esmā'īliyān; Urduca: اسماعیلی Ismā'īlī) Şiîlik'te Cafer es-Sadık öldüğünde, yedinci Şiî İmâmı olarak Musa bin Cafer el Kâzım'ın yerine Cafer-i Sadık'tan önce ölmüş olan...