Do��U T��Rkistan

Kata Tjuta

→ Bu maddenin özgün adı Kata Tjuta olup, MediaWiki'ye özgü teknik nedenlerle Kata Tjuta olarak yazılmıştır.

Dalga denklemi

Dalga denklemi fizikte çok önemli yere sahip bir kısmi diferansiyel denklemdir. Bu denklemin çözümlerinden, ses, ışık ve su dalgalarının hareketlerini betimleyen fiziksel nicelikler çıkar.

Ünsüz sertleşmesi

Ünsüz sertleşmesi Türkçedeki ses olaylarından biridir. Bu kurala göre sert ünsüzle biten kelimeler b, c, d, g ünsüzleriyle başlayan bir ek aldığında, ekin bu ilk ünsüzü sertleşerek p, ç, t, k ünsüzlerinden birine dönüşür:

Uluru

Uluru (UFA: /uluɻu/) Ayers Rock olarak da bilinir, Avustralya çöl bölgesinde kumtaşından oluşan bir kaya formasyonu.

Prim algoritması

Prim Algoritması ağırlıklandırılmış ve bağlı bir çizge üzerinde minimum örten ağaç (minimum spanning tree) bulan algoritmalardan birisidir. Ayrıtların bir alt kümesini, tüm düğümleri kapsayacak ve ayrıtların toplam ağırlığını minimum yapacak şekilde bulur...

Beechcraft

Beechcraft AT-10 Wichita Beechcraft XA-38 Grizzly Beechcraft T-34 Mentor & T-34C Turbine Mentor Beechcraft XT-36 (iptal) Beechcraft L-23, U-8A through U-8E

ABD 1991 yılı 1 numara şarkıları

Bu liste, 1991 yılında Billboard dergisi tarafından 1 numaraya yükselen şarkıları içerir.

Yönsüz Hamilton Yolu Problemi

İspat: Yönsüz graflarda Hamilton yolunun bulunması NP-tamdır (NP-complete)

Hausdorff uzay

Hausdorff uzay ya da T2 uzay ya da ayrılmış uzay, herhangi iki noktasının birbirinden ayrık komşuluklara sahip olduğu topolojik uzay. Bir topolojik uzayı geometrik sezgiye yakın duruma getiren ilk kabullerden biri Hausdorffluk koşuludur (ya da T2 koşulu)....

Mann-Whitney U sınaması

İstatistik bilim dalında Mann-Whitney U testi niceliksel ölçekli gözlemleri verilen iki örneklemin aynı dağılımdan gelip gelmediğini incelemek için kullanılan bir parametrik olmayan istatistik testdır. Aynı zamanda Wilcoxon sıralama toplamı testi veya Wil...