Genel olarak belli bir takım ilkeleri, tezler, düşünce, teori ve ideo­lojileri mutlak olarak doğru ve her zaman geçerli diye kabul eden, görüşlerini kesin ve tartışmaya yer vermez bir biçimde öne süren kimsenin tutumu için kullanılan sıfat.

DOGMATIK (türkçe) anlamı
1. deney bilgisini deneye dayanan kanıtları yadsıyarak
2. kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
3. inaksal
4. felsefe ve din dogmalarının bilimsel (mantıksal) ve dizgesel bir yolla ortaya konuluşu.
DOGMATIK (türkçe) ingilizcesi
1. [Dogmatik (die) ]n. dogmatics
2. science which studies the dogmas of religious doctrines
3. adj. dogmatic
4. doctrinal
positive,
dogmatik (almanca) ingilizcesi
5. (die) n. dogmatics
6. science which studies the dogmas of religious doctrines,
DOGMATIK (türkçe) fransızcası
1. dogmatique
DOGMATIK (türkçe) almancası
1. adj. dogmatisch

Dogmatik hakkında bilgiler

Belli bir takım ilkeleri, tezler, düşünce, teori ve ideo­lojileri mutlak olarak doğru ve her zaman geçerli diye kabul eden, görüşlerini kesin ve tartışmaya yer vermez bir biçimde öne süren kimsenin tutumu için kullanılan sıfat.

Dogmatik buna göre, bir görüş ya da Öğ­retiyi, mutlak bir kendine güven ve otoritey­le öne süren, en küçük bir kuşkuya yer bı­rakmazken, başka insanların görüşlerine en küçük bir değer vermeyen insan anlamına gelir. Buna göre, dogmatik kişi, hoşgörüsüz, dar kafalı, eleştiri ve kuşkuya tahammülsüz olan kişiyi gösterir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dogmatik Felsefe

A priori ilkeler, çeşitli dogmalar ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa dogmatizm denir. Temelde skolastik bir anlayıştır, modern çağda ...