Genel olarak belli bir takım ilkeleri, tezler, düşünce, teori ve ideo­lojileri mutlak olarak doğru ve her zaman geçerli diye kabul eden, görüşlerini kesin ve tartışmaya yer vermez bir biçimde öne süren kimsenin tutumu için kullanılan sıfat.

Dogmatik

Belli bir takım ilkeleri, tezler, düşünce, teori ve ideo­lojileri mutlak olarak doğru ve her zaman geçerli diye kabul eden, görüşlerini kesin ve tartışmaya yer vermez bir biçimde öne süren kimsenin tutumu için kullanılan sıfat.

Dogmatik buna göre, bir görüş ya da Öğ­retiyi, mutlak bir kendine güven ve otoritey­le öne süren, en küçük bir kuşkuya yer bı­rakmazken, başka insanların görüşlerine en küçük bir değer vermeyen insan anlamına gelir. Buna göre, dogmatik kişi, hoşgörüsüz, dar kafalı, eleştiri ve kuşkuya tahammülsüz olan kişiyi gösterir.

dogmatik

deney bilgisini deneye dayanan kanıtları yadsıyarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi), inaksal.
felsefe ve din dogmalarının bilimsel (mantıksal) ve dizgesel bir yolla ortaya konuluşu.

dogmatik

Almanca dogmatik kelimesinin İngilizce karşılığı.
(die) n. dogmatics, science which studies the dogmas of religious doctrines

dogmatik

Türkçe dogmatik kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Dogmatik (die) ] n. dogmatics, science which studies the dogmas of religious doctrines
adj. dogmatic, doctrinal, positive

dogmatik

Almanca dogmatik kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. dogmatique (f), dogmatisme (m)

dogmatik

Almanca dogmatik kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. dogmatica (f), dogmatismo (m)

dogmatik

Almanca dogmatik kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. dogmática (f)

dogmatik

Türkçe dogmatik kelimesinin Fransızca karşılığı.
dogmatique

dogmatik

Türkçe dogmatik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. dogmatisch

İlgili konuları ara

Yanıtlar