Dokuz Oğuz Devleti

Dokuz Oğuz Devleti Hun İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra Göktürk Birliği'nin sağlanmasına dek Orta Asya'da kurulmuş kabile devletidir.

Dokuz Oğuz Devleti

Dokuz Oğuz Devleti Hun İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra Göktürk Birliği'nin sağlanmasına dek Orta Asya'da kurulmuş kabile devletidir.

Yanıtlar