Dolganlar

Kısaca: Dolganlar, Rusya'nın kuzeyinde yer alan Taymır yarımadası çevresinde yaşayan Türk kökenli halk. Dolganlar, Yakutlarla yakın akraba bir etnik gruptur. Taymir yarımadası, idari olarak Krasnoyarsk Kray'a bağlıdır. Dolganlar'ın özerk illeri vardır. Bu özerk ilin adı, Taymir Özerk Okruğu'udur. ...devamı ☟

Dolganlar
Dolganlar

Dolganlar, Rusya'nın kuzeyinde yer alan Taymır yarımadası çevresinde yaşayan Türk kökenli halk. Dolganlar, Yakutlarla yakın akraba bir etnik gruptur. Taymir yarımadası, idari olarak Krasnoyarsk Kray'a bağlıdır. Dolganlar'ın özerk illeri vardır. Bu özerk ilin adı, Taymir Özerk Okruğu'udur. Rusya 2002 nüfus sayımına göre Rusya'da 7261 Dolgan yaşamaktadır ve bu sayının 5517'si Taymir Özerk Okruğundadır. Kalan kısmı diğer bölgelere yayılmıştır. Ukrayna'da ise 26 Dolgan 2001 Ukrayna nüfus sayımında tespit edilmiştir. Dolganlar, Dolganca konuşmaktadırlar ve Yakutça'nın bir diyalektiğidir. Yakutlarla kolayca anlaşabilirler. Dolganlar, 20. yüzyıldan önce Sibirya bölgesinde göçebe hayat yaşayan avcı inan topluluğuydu. Sovyet döneminde iskana zorlandılar. Dolganlar, Rusların etkisiyle Ortodoks kilisesine bağlanmışlardır ancak şamanizmin etkisi hala sürmektedir. Ünlüler * Aksonova, Ogdo Yegorovna — Dolgan Türkleri şairi ve Dolgan Türkleri Edebiyatının kurucusu. Dil Dolganca, Saha dili benzeri olup Türkçe içinde bir daldır. Dolgan Türkçesine içiçe veya komşu olarak yaşadıkları Evenk dilinden de çok sayıda söz girmiştir. По мнению Е.И. Убрятовой долганский язык сложился в результате распространения якутского языка среди эвенков рода Дулган в конце XVI века и позднее среди других групп эвенков. Dolgan Türkçesi Norilskiy, Pasinskiy, Avamskiy, Hatangskiy ve Popigayskiy ağızlarından oluşur.. Dolgan Türkçesinde 1973 yılında yayınlanan ilk şiir kitabı — «Baraksan» Ogdo Aksonovoy. Dolgan Türkçesindeki yayınlar Rus Kiril Alfabesi ile çıkmaktadır. Ayrıca bakınız * Dolganca * Taymir Özerk Okrugu

Dış Bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dolganlar Resimleri

Mamut
4 ay önce

yemişlerdir. Günümüze kadar Dolganlar'da hâlâ mamutların fildişiyle yapılmış ev eşyaları ve süsler bulunmaktadır. Bugün Dolganlar mamut bedenleri bulduklarında...

Fil, Hayvanlar,
Türk Mitolojisi
4 ay önce

çok azalmış olan Dolganlar'da çok eski bir mitoloji bulunmaktadır. Sibirya'nın çok kuzeyinde bulunan Tundra ikliminde yaşayan Dolganlar, göçebeliklerinde...

Türk mitolojisi, 6. yüzyıl, Altaylılar, Asena, Asena efsanesi, Basat`ın Tepegöz`ü í–ldürmesi, Budizm, Dede Korkut hikayeleri, Dereotu, Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
Ayı Ata
3 yıl önce

açıkça söylenmemesi gerektiği inancı özellikle Altaylarda, Yakutlarda ve Dolganlarda da vardır. Onun için Abay veya Dayı denir. İnanca göre ayı isminin söylendiğini...

Erlik
4 ay önce

kuzeyinde yaşayan ve doğaya bağlı bir yaşam sürdüren Türk halkından olan Dolganlarda anlatılan bir efsaneye göre, Erlik han Mamutları yeryüzünden alıp yeraltı...

Erlik, Kam, Mitoloji, Sibirya, Taslak, Tengri, Tengricilik, Tundra, Wilhelm Radloff, Mamut, Dolganlar
Türk Tarihi
4 ay önce

Ruslara karşı mücadelesi 1620: Rusya'nın Yakut topraklarını ilhakı 1628: Dolganlar'ın Rusya egemenliğine girmesi 1628-1630: Doğu Moğollarına yenilen bir diğer...

Türk (anlam ayrım), Karikatür, Osmanlı Devleti, Philippe Liİ©geois, Satranç Oynayan Türk Otomatı, Türk Dilleri Ailesi, Türk halkları, Türk halkları (sıralama), Türk kelimesi, Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti
Türk halkları
4 ay önce

Dağ-Oyratları Çalkandular Kumandılar Telengitler Teleütler Tubalar Hakaslar Dolganlar - Taymir yarımadasında yaşayan bir halk. Yakutlar ya da Saha Şorlar Tuvalar...

Türk halkları, Türk halkları
Sungur, Sorgun
3 yıl önce

Dağları, Tanrı Dağları, Sayan Dağları gibi yüksek yerlerde yaşayan Tofalar, Dolganlar,Şorlar, Tuvalar, Duhalar, Kazaklar gibi Türk topluluklarında da görülmektedir...

Sungur, Sorgun, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdağmadeni, Yozgat, Akocak, Sorgun
Yakutistan
4 ay önce

(%43) 313.917 (%36,9) 365.236 (%33,4) 432.290 (%45,5) 475.085 (%49,9) Dolganlar 10 (%0,0) 64 (%0,0) 408 (%0,0) 1.272 (%0,1) Evenkler 10.432 (%2,5) 9.505...

Saha Cumhuriyeti, Yakutistan, .ru, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2002