Dolmabahçe Gazhanesi, Dolmabahçe Sarayı'nın ve İstanbul'un bazı semtlerinin aydınlatılması ve ısıtılması için kullanılmış yapı.
İnönü Stadyumu'nun bugünkü bulunduğu yerde Gazhane, Dolmabahçe Sarayı'nın aydınlatma ve ısıtılması için kullanılmıştır.

Dolmabahçe Gazhanesi

Dolmabahçe Gazhanesi, Dolmabahçe Sarayı`nın ve İstanbul`un bazı semtlerinin aydınlatılması ve ısıtılması için kullanılmış yapı.

İnönü Stadyumu`nun bugünkü bulunduğu yerde Gazhane, Dolmabahçe Sarayı`nın aydınlatma ve ısıtılması için kullanılmıştır. Dolmabahçe Gazhanesi, 1873`e kadar Hazine-i Hassa tarafından yönetilirken, daha sonraları Fransız Havagazı Şirketi`ne devredilmiştir. Bir süre sonra da şirketin yönetimi Belediye`ye geçmiştir. Hacagazıyla aydınlatma sadece sarayda olmamış, İstanbul`un bazı semtleri de Gazhane`den faydalanmıştır.

<!--kategori-->

İlgili konuları ara

Yanıtlar