Don-Volga Kanal Projesi

Kısaca: Don-Volga Kanal Projesi, Osmanlı Devleti sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından Don ve Volga nehirlerinin birleştirilmesi için yapılması planlanan kanal projesi. Sadrazam Pargalı Damat İbrahim Paşa, Don ve Volga nehirlerinin bir kanalla birleştirilerek, Karadeniz'le Hazar Denizi'nin birbirine bağlanması ile gittikçe güçlenen Rusların güneye doğru inmelerini engellemeyi amaçlanmıştır. ...devamı ☟

Don-Volga Kanal Projesi, Osmanlı İmparatoru II. Selim tarafından Don ve Volga nehirlerinin birleştirilmesi için yapılması planlanan kanal projesi.

II. Selim Don ve Volga nehirlerinin bir kanalla birleştirilerek, Karadeniz`le Hazar Denizi`nin birbirine bağlanması ile gittikçe güçlenen Rusların güneye doğru inmelerini engellemeyi amaçlanmıştır.

Sokollu Mehmet Paşa, Şıkk-ı sani defterdarı Kasım Bey`i Beylerbeyi yaparak kanal çalışmalarının başlatılmasını sağlamıştır.

1569 Ağustosunda Kefe Beyi Kasım Paşa tarafından çalışmalara başlandı, bu faaliyet neticesinde iki nehir arasındaki mesafenin üçte biri kazıldı. Bu faaliyetten Osmanlı`nın kendisine olan ihtiyacının azalacağı endişesi taşıyan Devlet Giray Han`ın, el altından propaganda yaptırması sebebiyle amele ve asker arasında hoşnutsuzluklar başgösterdi.

Rusya`nın bu projeyi önlemek için yaptığı saldırılar, Kırım Hanı`nın projeyi istememesi ve asker yetersizliği bu projenin gerçekleşmesini engellemiştir. Buna göre Kafkasya tamamen Osmanlı hakimiyetine girecekti ama proje gerçekleştirilememiştir.

Avrupa-tarihi-taslak Osmanlı-taslak Rusya-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Volga-Don Kanalı
4 ay önce

Volga-Don Kanalı (Rusça: Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина / V.I. Lenin Volga-Don Geçiş Kanalı), Volga Nehri ile Don Nehri'ni en kısa mesafe...

Astrahan Seferi
4 ay önce

0-521-29163-1 Say. 177 (İngilizce) ^ Don-Volga Kanal Projesi ^ İnalcık, Halil (1948), "Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbüsü (1569)", Belleten...

II. Selim
4 ay önce

zorunda kaldı. Kırım Hanı I. Devlet Giray Osmanlı Devleti'nin Don-Volga Kanal Projesi ve Astrahan seferi ile ulaşmak istediği Rus tehdidinin bertaraf...

II. Selim, 1524, 1566, 1571, 1574, 15 Aralık, 28 Mayıs, 7 Eylül, Abdülaziz, Abdülmecit, Akdeniz
Hazar denizi
4 ay önce

Volga, Volga - Don Kanalı ve Don Kanalı - Azak Denizi yoluyla okyanuslara erişime sahiptir. Volga-Don Kanalı ile birlikte Azerbaycan gemileri, Volga-Baltık...

Hazar Denizi, Asya, Avrupa, Azerbaycan, Coğrafya, Dağıstan, Kazakistan, Petrol, Rusya, Taslak, Türkmenistan
Coğrafi keşifler
4 ay önce

Okyanusu'nda Portekizliler ile savaştı fakat galibiyet elde edemedi. Don - Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek İpek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Ancak...

Coğrafya, Coğrafi keşiflerin sonuçları, Tarih, Pusula, Osmanlı Devleti, İpek Yolu, Süveyş Kanalı, Hindistan, Amerika, Uzak Doğu, Kristof Kolomb, Macellan, Panama Kanalı, Baharat Yolu, Dünya, Avrupa, Yeni Dünya, Kapitülasyonlar, Ticaret
Stalingrad Muharebesi
4 ay önce

girdiler. Bina bina, hatta oda oda inatla direnen Kızıl Ordu'ya rağmen kenti Volga kıyılarında kuşattılar. Ancak üç ay süren sokak savaşlarında ilerleme hızı...

Lenin Nişanı
3 yıl önce

Riabikov, Savunma sanayisi yetkilisi, Sergey Korolev ile birlikte ilk Sputnik projesi sorumlusu Nikolay Semyonov, Kimya alanında 1956 Nobel Ödülü sahibi Vasily...

Lenin Nişanı, Lenin Nişanı
Rusya
4 ay önce

üzere ikiye bölündü. Daha sonra 1670-1671 yıllarında Don Kazakları, Stenka Razin'in liderliğinde Volga Bölgesi'nde büyük bir isyan çıkardıysa da Çarın askerleri...

Rusya, .ru, Bağımsız Devletler Topluluğu, Sovyetler Birliği, 1991, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2004, 2007, 2008, 26 Aralık