Donatello

Donato di Betlo Bardi, "Donatello", İtalyan heykeltıraşı (1386-1466). Donatello, XV. yy.da İtalyan Rönesansı'nın başlangıcını belirleyen verimli dönemin en büyük heykeltıraşı sayılır. Bir yün tarayıcısının oğluydu; babası, baskı altında ezilen halk tabakasının Floransa'nın güçlü kentsoylularına karşı ayaklanması olan «Ciompi»ler isyanına katıldığı için ölüme mahkûm edilmiş, suçu, sonradan bağışlanmıştı.

Donatello

Donatello tam adı Donato di Niccolò di Betto Bardi (1386 - 13 Aralık 1466), Floransalı Rönesans öncüsü heykeltraştı. Sanat tarihinin en önemli sanatçılarından birisidir.

Donatello, XV. yy.da İtalyan Rönesansı'nın başlangıcını belirleyen verimli dönemin en büyük heykeltıraşı sayılır.

Bir yün tarayıcısının oğluydu; babası, baskı altında ezilen halk tabakasının Floransa'nın güçlü kentsoylularına karşı ayaklanması olan «Ciompi»ler isyanına katıldığı için ölüme mahkum edilmiş, suçu, sonradan bağışlanmıştı. Babanın, ihtilalin emrine verdiği coşkuyu ve cömertliği oğul, sanata adadı.

Başarı ve övgüler Donatello'yu hiç değiştirmemiş, çevresinde sade ve alçakgönüllü bir insan olarak tanınmıştı. Öğrencileri de, ailesi de, dostları da onun tükenmek bilmez cömertliğinden yararlandılar, çünkü para konusu onu hiç ilgilendirmezdi; onun ilgi duyduğu tek şey sanatıydı.

Yeni bir gerçeklik

Sanat hayatı boyunca Donatello, kuşağının en büyük heykeltıraşlarını (özellikle Michelangelo'yu) etkileyen çok sayıda ve mükemmel eserler verdi. Aynı ustalıkla mermeri de, bronzu da, tahtayı da işlemeyi başardı.

İlk heykelleri henüz idealist görüşü yansıtır: zarafet ve incelik dolu, gotik sanatın geleneklerini sürdürür (Floransa Katedrali için mermer den yaptığı Davut ve Orsanmichele Kilisesi'ndeki Vaftizci Yahya).

Daha sonra, gerçek bir yaşam izlenimi vermeğe çalışarak, geleneksel formüllerle bağlantısını kopardı ve Peygamberler serisiyle, güçlü bir gerçekçilik taşıyan portrelerine başladı.

Roma'ya yaptığı bir yolculuk sırasında Donatello, yeniden İlkçağ sanatını keşfetti. Dönüşünde, Floransa Katedrali'ndeki La Cantoria (Koro Kürsüsü) içinde oynayan çocuklar dizisi ile ayakta ve çıplak, doğal büyüklükte bronz Davut heykelini yaptı.

Son eserlerinde dokunaklı bir karakter ve büyük bir dramatik yoğunluk göze çarpar. Floransa Vaftiz Kilisesi'ndeki, tahtadan Maria Magdalena heykeli bu özellikleri taşır.

Donatello (Jawbreaker) sözleri

Jawbreaker tarafından albümünde söylenen Donatello adlı şarkının sözleri.

When I come to life I'll suck the air so deep.
That will be my first breath.
I'm gonna cut my strings and kill the puppeteer.
Then I'll walk on out of here.
I'll make sure nothing happens here.
Follow all those fingers pulling me.
I've felt your hands shaping me all wrong ways.
Stone it warms to flesh now.

They'll come from far and wide to see an empty pedestal.
I'm long gone.
When it all comes down, I can show you something you will not believe.
When it all comes down, we're gonna see a real masterpiece.
With an artist's eye and a killer's touch.
Takes a life to make one.
You had to get a grip, but I was caught inside of it.
Sure you made an impression.
Depression.

İlgili konuları ara

Yanıtlar