Donma

Kısaca: Alm. Gefrieren Fr. Se geler, se congeler İng. Freeze. Bir cismin sıvı hâlden katı hâle geçmesi. Cismin sıvı hâlden katı hâle geçtiği sıcaklık derecesine, o cismin donma veya katılaşma noktası denir. Bir cismin ergime ve donma noktaları aynıdır. Ergime ve donma süresince cismin sıcaklığı sâbit kalır. Katılaşma noktasında bulunan bir sıvının bir gramının katı hâle geçerken çevreye yaydığı ısı miktarına o cismin katılaşma (donma) ısısı denir. Bir cismin katılaşma ısısı, ergime ısısına eşittir. ...devamı ☟

Alm. Gefrieren Fr. Se geler, se congeler İng. Freeze. Bir cismin sıvı halden katı hale geçmesi. Cismin sıvı halden katı hale geçtiği sıcaklık derecesine, o cismin donma veya katılaşma noktası denir. Bir cismin ergime ve donma noktaları aynıdır. Ergime ve donma süresince cismin sıcaklığı sabit kalır. Katılaşma noktasında bulunan bir sıvının bir gramının katı hale geçerken çevreye yaydığı ısı miktarına o cismin katılaşma (donma) ısısı denir. Bir cismin katılaşma ısısı, ergime ısısına eşittir.

Donma olayı cisimlerin hacimlerinde de bir değişmeye sebeb olur. Donan cisimlerin hacmi genellikle küçülür. Bizmut, antimon ve su ise donma sırasında genleşirler ve hacimleri büyür. Kışın soğuk havalarda su borularının, otomobil radyatörlerinin, testilerin çatlamasının sebebi, suyun donarken hacminin büyümesidir.

Pekçok maddenin tersine, suyun donarken hacminin büyümesi, Allahü tealanın sayısız hikmetlerinden, sonsuz ilminin ve merhametinin alametlerinden sadece birisidir. Eğer diğer pekçok madde gibi suyun hacmi de donma sırasında küçülseydi, buzun yoğunluğu sudan daha büyük olacağı için, suyun yüzeyinde hasıl olan buz tabakaları dibe çökerlerdi. Böylece denizlerin ve göllerin dibi tamamen buz kaplı olurdu. Güneş ışınları belli bir derinlikten daha aşağılara ulaşamadığı için, dipteki buz tabakalarının erimesi de mümkün olamayacağından, deniz ve diğer sularda, bugün olduğu gibi canlılar yaşayamazdı. Belki gemi gibi deniz vasıtalarının çalışması da imkansız hale gelirdi.

Donma noktası, cismin saf olması ile ilgili olduğu gibi, basınç ile de ilgilidir. Su gibi donma sırasında genleşen cisimlerin üzerindeki basınç artarsa, donma noktası düşer. Tersine donma sırasında hacmi küçülen cisimlerin üzerindeki basınç artarsa, donma noktası yükselir.

Sarsıntısız olarak yavaş yavaş soğutulan bir sıvı, her zaman aynı sıcaklıkta donmayabilir. Bazı cisimler donma noktasından çok daha düşük sıcaklıklarda bile uzun süre sıvı halde kalabilir. Bu olaya “donmada gecikme” veya “aşırı ergime” denir. Donmada gecikmeye mani olmak için sıvıyı sarsmak gerekir.

donma

Donmak işi.

donma

Türkçe donma kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. freezing n. freezing, freeze, frostbite, hardening, congealment, congelation

donma

donmak eylemi.

donma

Türkçe donma kelimesinin Fransızca karşılığı.
coagulation [la], congélation [la], gel [le], gelée [la], sclérose [la]

donma

Türkçe donma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vereisung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Donma
2 ay önce

Donma, bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine denir. Donmanın meydana geldiği sıcaklığa da donma sıcaklığı denir. Donma, erimenin tersi olarak da...

Donma, Katı, Madde, Nem, Sıvı, Donma sıcaklığı, Hal
Erime noktası
2 ay önce

noktası ile donma noktası arasında sıcaklık farkı yoktur. Mesela saf su, 0 °C de donar. Fakat saf olmayan maddelerin, yani karışımların donma ve erime noktaları...

Erime noktası, Erime noktası
çözelti
2 ay önce

tuzlu suyun donma noktası saf suyun donma noktasından küçüktür. %10’luk tuz çözeltisinin donma noktası -6 °C iken %20’lik tuz çözeltisinin donma noktası -16 °C’...

Çözelti, Homojen, Kimya, Madde, Taslak
Antifriz
2 ay önce

Antifriz, 0 derece ve altında radyatör suyuna katılarak suyun donmasını önleyen kimyasal madde. Antifriz daha çok otomobil motorlarında kullanılır. Bir...

Antifriz, Alternatör, Antifiriz, Asit, Batarya, Binek araçlarında güç üretim teknolojisi, Buji, Common rail, Distribitör, Endüksiyon bobini, Hava filtresi
Erime
2 ay önce

geldiği sıcaklığa erime sıcaklığı denir. Erime, donmanın tersi olarak da ifade edilebilir; zira donma olayında madde ısı verir, erime olayında madde ısı...

Termometre
2 ay önce

termometreler cıvalı termometrelerdir. Sıcaklığın çok düşük olduğu yerlerde ise donma sıcaklığı daha düşük olan alkollü termometreler tercih edilir En çok rastlananı...

Termometre, Alkol, Atmosfer, Basınç, Celsius (birim), Civa, Cıva, Kelvin, Latince, Meteoroloji, Mutlak sıfır
Katı
2 ay önce

dönüşürken ısı verir(enerji verir). Sıvıların sert bir görünüm almasına donma denir. Ayrıca tanecikleri sıkıştırılamaz katı cisimlerin hepsi belli bir...

Baltık denizi
2 ay önce

Ortalama tuzluluk oranı binde sekizdir. Ayrıca donma olayları da tuzluluk derecesini etkilemektedir. Donma olayları batıdan doğuya gidildikçe artar. Almanya'nın...

Deniz, Büyük denizler, Baltık Devletleri, Coğrafya, Rusya