Erime noktası, kristal ve saf olan bir madde ise, belirli bir sıcaklıkta katı halden tamamen sıvı hale geçer. Bu sıcaklığa o maddenin erime noktası denir.

Donma noktası

Donma noktası ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Erime noktası

donma noktası

suyun donmaya başladığı derece.

donma noktası

Türkçe donma noktası kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. freezing point, freezing, set point

donma noktası

Türkçe donma noktası kelimelerinin Almanca karşılığı.
Gefrierpunkt

Yanıtlar