FAT (File Allocation Table; ``Dosya Yerleşim Tablosu``), dosya sisteminin orijini 1970`lerde ve 1980 yılları başında Microsoft MS-DOS işletim sisteminin desteklediği dosya sistemi olarak başlar.

Dosya Yerleşim Tablosu

FAT (File Allocation Table; ``Dosya Yerleşim Tablosu``), dosya sisteminin orijini 1970`lerde ve 1980 yılları başında Microsoft MS-DOS işletim sisteminin desteklediği dosya sistemi olarak başlar.

Orjinalinde 500 Kbden küçük diskler için uygun olarak tasarlanmış basit bir dosya sistemidir. Zaman içerisinde çok daha büyük medyaları desteklemek için sonradan geliştirilmeye devam edilmiştir.

Şu an için FAT dosya sisteminin FAT12, FAT16, FAT32 olmak üzere üç tipi bulunmaktadır. Bu FAT tipleri ve isimlendirilmelerindeki farklılıkların sebebi, FAT yapısındaki mevcut girdilerin bit olarak boyutlarının farklı olmasıdır. Bir FAT12 girdisinde bit sayısı 12, FAT16 girdisinde 16, FAT32 girdisinde 32 bittir. Genel olarak sabit disk sektörlere bölünmüştür. Sektörler diskinizdeki en küçük fiziksel depolama ünitesidir. Bir sektörün bilgi kapasitesi 2`nin kuvvetleridir ki bu genellikle 512 bayttır. Dosya Yerleşim Tablosu dosyalama sistemine göre, disk kümelere (``cluster``) bölünür. Her küme de diskin büyüklüğüne göre belli sayıda sektörden oluşur.``FAT32`` sürücülerinde kullanılan küme kapasiteleri disk sığalarına göre aşağıdaki gibidir:

Disk kapasitesi Küme sığası:
  • 260 MB`den az 512 bayt
  • 260 MB - 8 GB 4 kilobayt
  • 8 GB - 16 GB 8 kilobayt
  • 16 GB - 32 GB 16 kilobayt
  • 32 GB`den büyük 32 kilobayt


Fat dosya sistemi günümüzde flash bellek ünitelerinde kullanılmaya devam etmektedir. Bilgisayarlarda kullanılan yeni işletim sistemleri, daha gelişmiş farklı dosya sistemleri kullanmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar