Dousing

Dousing

Dousing İngilizce anlamı ve tanımı

Dousing anlamları

  1. (p. pr. & vb. n.) of Douse

Dousing tanım:

Kelime: douse
Söyleniş: 'daus also 'dauz
İşlev: verb
Türleri: doused; dous·ing
Kökeni: perhaps from obsolete English douse (to smite)
transitive senses
1 : to plunge into water
2 a : to throw a liquid on : DRENCH b : SLOSH
3 : EXTINGUISH douse the lights
intransitive senses : to fall or become plunged into water
- dous·er noun

Dousing ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Ducking, Immersion, Submersion,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.