Doyran Muharebesi (1916), 3 Fransız ve 1 İngiliz Tümeni'nin, 45.000 asker ve 400 top ile Ağustos 1916 başında Doyran Gölü kıyısında, Bulgar mevzilerine başlattığı saldırıdır. Saldırılar Bulgar İkinci Trakya Piyade Tümeni tarafından karşılandı. İkinci Trakya Piyade Tümeni'ne desteğe gelen 27. Chepino Alayı ve 9. Plovdiv Alayı, 9 Ağustos'ta ağır topçu ateşi ile taarruza başladı. İtilaf Devletleri kuvvetleri, art arda 4 kez mevzilere saldırsa da önemli bir başarı elde edemedi. Ağır kayıplarla eski

Doyran Muharebesi (1916)

Doyran Muharebesi (1916), 3 Fransız ve 1 İngiliz Tümeni'nin, 45.000 asker ve 400 top ile Ağustos 1916 başında Doyran Gölü kıyısında, Bulgar mevzilerine başlattığı saldırıdır. Saldırılar Bulgar İkinci Trakya Piyade Tümeni tarafından karşılandı. İkinci Trakya Piyade Tümeni'ne desteğe gelen 27. Chepino Alayı ve 9. Plovdiv Alayı, 9 Ağustos'ta ağır topçu ateşi ile taarruza başladı. İtilaf Devletleri kuvvetleri, art arda 4 kez mevzilere saldırsa da önemli bir başarı elde edemedi. Ağır kayıplarla eski mevzilerine geri çekildiler.

Yanıtlar