Dozaj

dozaj


1 .
Dozu ayarlama.
2 .
kimya Düzem.

dozaj

Türkçe dozaj kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. dosage

dozaj

dozu ayarlama. düzem.

dozaj

Türkçe dozaj kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dosierung, Zuteilung, Zumessung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Vankomisin
1 yıl önce

nefrotoksik ve ototoksiktir. Bu nedenle renal fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa da dozaj ayarlanmalıdır....

Vankomisin, İlaç, ABD, ATC, Avustralya, Bakteri, Birleşik Krallık, CAS kayıt numarası, Enfeksiyon, Ergime noktası, Fermantasyon
Merhem
1 yıl önce

içinde baz ve eşit şekilde dağıtılmış tıbbi maddelerden oluşan yumuşak dozaj formudur. Dağılmış sistemlerin tipine göre, merhemler homojen (alaşımlar...

Aspirin
1 yıl önce

etkisi vardır ve kalp krizine karşı koruma sağlaması amacıyla uzun dönem az dozaj kullanılır. Baş ağrısı, diş ağrısı, nevralji, siyatik ve adet sancılarını...

İlaç, Hastalık, Baş ağrısı
Sievert
1 yıl önce

gösterilir: İş icabı ışınlara maruz kalan kişilerde izin verilen en yüksek yıllık dozaj 20 mSv olmasına karşın iş yaşamı boyunca 400 mSv'den fazla ışın almamalıdır...

Hap
1 yıl önce

yutulabilmesi için toparlak duruma getirilmiş katı ilaç. Hap eczacılıkta bir oral dozaj şeklidir. Günümüzde yerini büyük oranda tablet ve kapsüllere bırakmıştır...

Alprazolam
1 yıl önce

Xanax® dozu saptanmalıdır. Aşağıdaki günlük dozaj tablosu birçok hastanın gereksinimine uyabilir. Yüksek dozaj gerektiğinde, günlük dozlarından önce akşam...

Alprazolam, İlaç, ABD, ATC, Atılma, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, DrugBank, Ergime noktası, Gebe, Gebelik kategorisi
Morfin
1 yıl önce

üriner retansiyon riski olan hastalarda dikkatle kullanılmalı, gerekirse dozaj azaltılmalıdır. Morfin, plasenta bariyerini hızla aşar. Doğumun 2. safhasında...

Telitromisin
4 yıl önce

böbrek yetmezliği olan hastalarda normal dozajlarda kullanılabilir, ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda ise dozaj ayarlaması yapılarak kullanılabilir....

Telitromisin, ABD, Antibiyotik, Atılım, Avrupa, Avrupa Komisyonu, Bakteri, Bronşit, Böbrek yetmezliği, Eritromisin, Farenjit