Dua

Kısaca: Dua Alm. Gebet, Fr. Priere, invocation, litanies, İng. Prayer. Allahü tealaya yalvararak, muradını, dileğini isteme. Allahü teala, dua eden Müslümanları sever. Dua müminin silahıdır. Dinimizin temel direklerinden biridir. Dua gelmiş olan dertleri, belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Allahü teala Kur’an-ı kerimde mealen; “Bana halis kalp ile dua ediniz! Böyle duaları kabul ederim.” (Mü’min suresi: ...devamı ☟

dua
Dua

Alm. Gebet, Fr. Priere, invocation, litanies, İng. Prayer.

Dua yakarış manasına gelen Arapça kökenli sözcük. Tanrı'ya yalvama, yakarış için söylenen dini metin. Bir veya bir kaç cümleden oluşabileceği gibi uzun bir metin de olabilir. Ayrıca çeşitli hareketler de içerebilir. Dua özellikle monoteistik dinlerde çokönemli bir yere sahip olsa da, politeistik dinlerde çok çeşitli dua formları görülebilir. Monoteistik dinlerin için İbrahimi dinler olarak tanımlanabilecek üç semavi dinin (Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet) kendi içlerinde benzeşen ve diğer monoteistik dinlerden bazı noktalarda farklılaşmış bir dua kavramı ve anlayışı vardır.

Bu makalede genel olarak Dua kavramı incelenmiştir. Bazı büyük dinlerdeki dua anlayışı kısaca açıklanmıştır. Her dinin detaylı olarak duaya bakış açısı ve özel formdaki duaları hakkında bilgi için lütfen o dinin makalesine bakınız.

İslam dininde Dua

İslam dininde dua; "bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine bir arzusuna kavuşması için Allah'a yalvarması" olarak tanımlanabilir.

Duanın mahiyeti ve önemi İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde de(İslam'da peygamber Muhammed'in sözleri) belirtilmiştir:

  • "Bana (halis kalb ile) dua ediniz. Duanızı kabul ederim." (Mü'min suresi: 60)
  • "Mü'minin din kardeşi için, arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, "Allahü teala, bu iyiliği sana da versin!Âmin" der. Meleğin duası red edilmez." (Hadis-i şerif-Riyaz-üs-Salihin)


Kuran'da ve hadislerde çeşitli yerlerde sadece iyi yürekle yapılan duaların kabul edileceği belirtilmektedir. Bir çok teologa ve klasik islam alimlerine göre İslam'da önemli bir yer tutan "namaz" da bir tür dua formudur.

dua

Türkçe dua kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Dua] n. prayer, devotions, blessing, invocation, orison

dua

tanrı'ya yalvarma, yakarış, yakarı.
ibadet ya da yakarma amacıyla okunan dinsel değeri olan metin.

dua

Türkçe dua kelimesinin Fransızca karşılığı.
prière [la], oraison [la], chapelet [le], exorcisme [le], office [le]

dua

Türkçe dua kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gebet

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

dua Resimleri