Dudak-damak Yarığı

Dudak-damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Türkçe'de, halk arasında tavşan dudaklılık olarak bilinir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dudak-damak Yarığı ilgili konular

 • Anfizem

  Amfizem, akciğerlerdeki hava keseciklerinin (alveol) gerilip genişlemesi neticesinde bu hava keseciklerini birbirinden ayıran ince duvarların yır
 • Ainhum

  Ainhum hastalığı veya kısaca ainhum (dactylolysis spontanea), bir ayak parmağının, çoğunlukla beşinci ayak parmağının (serçe parmağı)
 • Atriyal septal defekt

  Atriyal septal defekt (kusur) ya da kısaca ASD (İng.: Atrial septal defect), kalbin sağ ve sol kulakçıklarını ayıran atriyal septumun üzerind
 • Dudak damak yarığı

  Dudak-damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya ç
 • Trizomi

  Trizomi, diploit sağlıklı canlılarda normalde iki olması gereken kromozom sayısının üç tane olmasıyla bilinen anöploidi şekillerinden bir
 • Ventriküler septal defekt

  Ventriküler septal defekt (kusur) ya da kısaca VSD (İng.: Ventricular septal defect), kalbin sağ ve sol karıncıklarını ayıran ventriküler se
 • Plevral efüzyon

  Plevral efüzyon plevral boşlukta sekresyon-absorpsiyon dengesinin bozulması sonucu sıvı birikimidir. Genellikle altta yatan bir hastalık nedeniy
 • Senkop (tıp)

  Senkop veya bayılma, ani, kısa süreli, spontan geri dönen, postural tonus kaybı ile karakterize, geçici şuur kaybı. Genellikle, geçici serebr
 • ICD-10, Bölüm 17 (Q00-Q99): Konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anormallikleri

  ICD-10, Bölüm 17 (Q00-Q99): Konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anormallikleri, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde Bölüm 17'
Dudak-damak Yarığı
Dudak-damak yarığı