Duha Suresi, (Arapça:سورة الضحى) Kur'an'ın 11 ayetten oluşan 93. suresidir. Duha, kuşluk vakti anlamına gelir.

DUHA (türkçe) anlamı
1. (Arapça). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.

Duha hakkında bilgiler

duha ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Duha Suresi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Duha Vakti

Duha Vakti şer’i gündüz müddetinin, yani imsaktan (oruca başlama vaktinden) güneş batana kadar olan sürenin dörtte biri. Duha vaktini bulmak için ezani imsak vakti yirmi dört saatten çıkarılır. Sonuç dörde bölünür, bu netice ezani imsak vaktine eklenirse, ezani duha vakti ...

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, kısaca Deli Dumrul, Dede Korkut hikayelerinde adı geçen, bir çayın üzerine bir köprü yaptırmış ve gelen geçeninden otuz üç akçe alan, geçmeyeninden döve döve kırk akçe alan, atasözüne konu olan kişidir.Deli Dumrul bır toy düzenler ve bu toyda ...

Duha Suresi

Kur`an`ın 30.Cüz`ünde yer alan 93 sıra numaralı 11 ayetten oluşan suresi.Rahmân ve Rahîm olan Allah`ın adıyla.

Zaman

Zaman Değişmekte olan bir standart hadiseyle kıyaslanarak ölçülen; başlangıç ve son kabul edilebilecek iki hadise veya vakit arasında geçen müddet (süre). Zamanın ölçülmesinde ekseriya bir sarkacın salınımı, dünyanın dönüşü veya bir elektromanyetik radyasyonun titreşimi ...

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır. Hz. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye ...

Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut’un destanların ilk anlatıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Hikayelerde veli bir kişi olarak ortaya çıkar. Oğuzlar önemli meseleleri ona danışırlar. Keramet sahibi olduğuna inanılır. Gelecekten haberler verdiği söylenir. Ozan ve kamdır. Kopuz çalıp, hikmetli sözler ...