Dulkadıroğulları

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dulkadıroğulları ilgili konular

 • Türk boyları

  Türklerin ilk göçler bazen kesintiye uğrasa da yüzlerce yıl devam etti. İÖ 1700'lü yıllarda Sayan Dağları'nın güney batısından Altay v
 • Bayat Boyu

  Bayat Boyu (Bayatlar) Oğuz boylarından biri. Bozokların Gün-Hanoğulları koluna bağlıdır."Devleti ve nimeti bol, devlet ve nimet sahibi" manâ
 • Dulkadiroğlu beylerinin listesi

  Dulkadiroğlu beylerinin listesi 1337-1515 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren beyliklerden biri olan Dulkadiroğulları beylerinin listesi:
 • Ceritler

  Ceritler soy kökünün Oğuzların Bozok koluna bağlı Beğdili (Begtili) boyu olduğu bildirilir. Yerleştikleri yer olarak da Dulkadiroğlu Beyli
 • Afşar boyu

  Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz b
 • Şehsüvaroğlu Ali Bey

  Şehsüvaroğlu Ali Bey ya da Dulkadiroğlu Ali Bey, Dulkadir Beyi Şehsüvar Bey'in oğlu, ünlü komutan.
 • Bozulus Türkmenleri

  Bozulus, Akkoyunlulardan kalma büyük kısmı Bayındır boyuna dayanan Türkmen halkına Osmanlı defter kayıtlarında verilen isim.
 • Dulkadiroğlu beyleri listesi

  Dulkadiroğlu beylerinin listesi 1337-1515 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren beyliklerden biri olan Dulkadiroğulları beylerinin listesi:
 • Sadaka Bey

  Sadaka Bey, Dulkadiroğulları Beyliği'nin 1398-1399 yılları arasında hüküm süren beyidir.
 • Melik Arslan Bey

  Melik Arslan Bey, Dulkadiroğulları Beyliği'nin 1454-1466 yılları arasında hüküm süren beyidir. Süleyman Bey'in oğludur. Taht mücadelesi ve