Dulkadir Beyli��I

Karahasanuşağı, Elbistan

Karahasanuşağı, Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine bağlı bir köydür.

Dulkadiroğulları

Dulkadiroğulları, 14. asırdan 16. asrın ilk yarılarına kadar Anadolu tarihinde önemli rol oynayan Oğuzlar'ın Bozok koluna bağlı bir Türk hanedanıdır. Anadolu'ya, Hasan Dulkadir adlı bir beyin idaresinde gelen ve sonradan beyliğin çekirdeğini meydana ge...

Dulkadiroğlu Beyliği

Dulkadiroğulları on dördüncü yüzyıldan 16. yüzyılın ilk yarılarına kadar Anadolu tarihinde mühim rol oynayan Oğuzların Bozok koluna bağlı bir Türkmen hanedanı. Anadolu’ya Hasan Dulkadir adlı bir beyin idaresinde gelen ve Dulkadirli Beyliğinin çekirdeğini...

Şehsuvar Bey

Şah Budak Maraş ve Elbistan'a geldiği zaman Türkmen beyleri bunun emirliğini kabul etmiyerek Osmanlıların yanında bulunan diğer kardeşleri Şehsuvar Bey'i isteyip bunun kendilerine bey yapılmasını Fatih Sultan Mehmed'ten rica etmişlerdir. Bunun üzerine Dul...

Dulkadir Beyliği

DULKADİR BEYLİĞİ (1337-1522) Orta Asya’dan gelerek, XIII.asrın sonlarında Halep ve Antep arasındaki bölgelere yerleşen Bozok Türkmenleri, bazen Memluk kumandanları emrinde kuzeye doğru bazen de kendi başlarına Çukurova’daki Ermeniler veya Moğol hakimiyeti...

Şehsüvaroğlu Ali Bey

Şehsüvaroğlu Ali Bey ya da Dulkadiroğlu Ali Bey, Dulkadir Beyi Şehsüvar Bey'in oğlu, ünlü komutan.

Kalender Çelebi İsyanı

Kalender Çelebi İsyanı ya da Kalender Şah İsyanı, 1527'de Kalender Çelebi adında birinin isyanı ile başlayan ayaklanmadır. Kalender Çelebi İsyanı 1527 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı Anadolu'da çıkan dînî içerikli büyük bir isyandır. İsyan'ın lideri Hacı...

Bozulus Türkmenleri

Bozulus, Akkoyunlulardan kalma büyük kısmı Bayındır boyuna dayanan Türkmen halkına Osmanlı defter kayıtlarında verilen isim.

Dulkadir

Zül-Kadiroğulları Beyliği, II. Dönem Anadolu Beylikleri'den biridir.

Elbistan

Elbistan, Kahramanmaraş iline bağlı en büyük ilçedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerin kesiştiği noktada yer alır. İlçe sınırları Doğu Anadolu bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde olup 25lmödföds47 km² yüz ölçümüne sahiptir. Yaklaşık 37 doğu...