Dulkadiroğulları Beyliği

Zül-Kadiroğulları Beyliği, II. Dönem Anadolu Beylikleri'den biridir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dulkadiroğulları Beyliği ilgili konular

 • Bayat Boyu

  Bayat Boyu (Bayatlar) Oğuz boylarından biri. Bozokların Gün-Hanoğulları koluna bağlıdır."Devleti ve nimeti bol, devlet ve nimet sahibi" manâ
 • Dulkadiroğlu beylerinin listesi

  Dulkadiroğlu beylerinin listesi 1337-1515 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren beyliklerden biri olan Dulkadiroğulları beylerinin listesi:
 • Ceritler

  Ceritler soy kökünün Oğuzların Bozok koluna bağlı Beğdili (Begtili) boyu olduğu bildirilir. Yerleştikleri yer olarak da Dulkadiroğlu Beyli
 • Afşar boyu

  Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz b
 • Bozulus Türkmenleri

  Bozulus, Akkoyunlulardan kalma büyük kısmı Bayındır boyuna dayanan Türkmen halkına Osmanlı defter kayıtlarında verilen isim.
 • Dulkadiroğlu beyleri listesi

  Dulkadiroğlu beylerinin listesi 1337-1515 yılları arasında Anadolu'da hüküm süren beyliklerden biri olan Dulkadiroğulları beylerinin listesi:
 • Bayavşar, Beyşehir

  Bayavşar, Konya ilinin Beyşehir ilçesine bağlı bir beldedir.
 • Sadaka Bey

  Sadaka Bey, Dulkadiroğulları Beyliği'nin 1398-1399 yılları arasında hüküm süren beyidir.
 • Erzincan Beyliği

  Erzincan Beyliği, Erzincan Emirliği veya Mutahharten Beyliği, 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında hüküm süren Anadolu Tür
 • Melik Arslan Bey

  Melik Arslan Bey, Dulkadiroğulları Beyliği'nin 1454-1466 yılları arasında hüküm süren beyidir. Süleyman Bey'in oğludur. Taht mücadelesi ve
Dulkadiroğulları Beyliği
Dulkadiroğulları Beyliği