Dulkadiro��Ullar�� Beyli��I

Karahasanuşağı, Elbistan

Karahasanuşağı, Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine bağlı bir köydür.

Íllar

Íllar, İspanya'nın on yedi otonom bölgesinden en kalabalık ikinci bölge olan Endülüs'e bağlı; İspanya'nın güneyinde bulunan Almería eyaletine bağlı belediye. 2009 yılındaki nüfusu; 436 kişidir. Belediye, 19 km²'lik bir alanı kaplamaktadır.

Ull

Dulkadiroğulları

Dulkadiroğulları, 14. asırdan 16. asrın ilk yarılarına kadar Anadolu tarihinde önemli rol oynayan Oğuzlar'ın Bozok koluna bağlı bir Türk hanedanıdır. Anadolu'ya, Hasan Dulkadir adlı bir beyin idaresinde gelen ve sonradan beyliğin çekirdeğini meydana ge...

Bozulus Türkmenleri

Bozulus, Akkoyunlulardan kalma büyük kısmı Bayındır boyuna dayanan Türkmen halkına Osmanlı defter kayıtlarında verilen isim.

Dulkadiroğlu Beyliği

Dulkadiroğulları on dördüncü yüzyıldan 16. yüzyılın ilk yarılarına kadar Anadolu tarihinde mühim rol oynayan Oğuzların Bozok koluna bağlı bir Türkmen hanedanı. Anadolu’ya Hasan Dulkadir adlı bir beyin idaresinde gelen ve Dulkadirli Beyliğinin çekirdeğini...

Kalender Çelebi İsyanı

Kalender Çelebi İsyanı ya da Kalender Şah İsyanı, 1527'de Kalender Çelebi adında birinin isyanı ile başlayan ayaklanmadır. Kalender Çelebi İsyanı 1527 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı Anadolu'da çıkan dînî içerikli büyük bir isyandır. İsyan'ın lideri Hacı...

Dulkadir

Zül-Kadiroğulları Beyliği, II. Dönem Anadolu Beylikleri'den biridir.

Dulkadir Beyliği

DULKADİR BEYLİĞİ (1337-1522) Orta Asya’dan gelerek, XIII.asrın sonlarında Halep ve Antep arasındaki bölgelere yerleşen Bozok Türkmenleri, bazen Memluk kumandanları emrinde kuzeye doğru bazen de kendi başlarına Çukurova’daki Ermeniler veya Moğol hakimiyeti...

Fatih, Tirebolu

Fatih, Giresun ilinin Tirebolu ilçesine bağlı bir köydür.