Kadiri ve Rufani Şeyhi Durak Baba 1831 de sivasta doğdu. Ömrü Allah'a ibadet etmekle geçmiştir. 40 sene boyunca bir odada inziva ve tevekküre

Durak Baba

Kadiri ve Rufani Şeyhi Durak Baba 1831 de sivasta doğdu. Ömrü Allah'a ibadet etmekle geçmiştir. 40 sene boyunca bir odada inziva ve tevekküre çekilmiştir. 1916 yılında vefat etmiştir. Bugün Selçuk İlköğretim Okulu bahçesinde meftundur. Halen ziyaretgah olarak devam etmektedir.

Yanıtlar