eğer

Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilen kelime, şayet:
"O zaman inandığım gibi / Sahiden bir öbür dünya varsa eğer."- C. S. Tarancı.

eğer

koşul anlamını güçlendirmek için koşullu tümcelerin başına getirilir, şayet.

eğer

Türkçe eğer kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Eger] conj. if, whether, providing that, provided that, providing
v. bend, curve, incline, flex, bow, buckle, cant, contort, decline, droop, incurve, inflect, ply, slant, spring, stoop, sway, tilt, warp

eğer

Türkçe eğer kelimesinin Fransızca karşılığı.
si

eğer

Türkçe eğer kelimesinin Almanca karşılığı.
conj. falls, insofern, insoweit, wenn, wofern

Yanıtlar