Eğitim Sosyolojisi

Eğitim kurumlarını ve okullaşmayla modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini, ‘okul ile toplumsal yapı arasındaki ilişkileri konu alan, eğitim kurumunun toplumun diğer büyük kurumsal düzenleriyle, yani iktisat, politika, din, vb. ile olan ilişkilerini sosyolojinin yöntemleri ve bakış açısıyla araştıran sosyoloji dalı.

Eğitim kurumlarını ve okullaşmayla modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini, ‘okul ile toplumsal yapı arasındaki ilişkileri konu alan, eğitim kurumunun toplumun diğer büyük kurumsal düzenleriyle, yani iktisat, politika, din, vb. ile olan ilişkilerini sosyolojinin yöntemleri ve bakış açısıyla araştıran sosyoloji dalı.

Eğitim sosyolojisinin günümüzdeki araş­tırmaları, eğitimin öncelikle, yeniden üreti­lecek bir kültürü, bir bilgi ve beceriyi aktar­mak, sonra da ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak gibi iki ayrı ve birbiriyle çelişen işlevi olduğunu ortaya koyar. Son zamanlarda, özellikle eğitimin söz konusu iki işlevi bağlamında yapılan eleştirel çalışmaların temel tezi, okul eğiti­minin egemen sınıflar tarafından saptanmış olan toplumsal ve kültürel koşulların yeni­den üretilmesine yardımcı olduğu, ve yine eğitimin hakim kültürün kurumsallaşmasına ve toplumsal tabakalaşmanın pekişmesinde önemli bir rol oynadığıdır.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Eğitim Sosyolojisi ilgili konular

 • Eğitim sosyolojisi

  Eğitim kurumlarını ve okullaşmayla modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini, ‘okul ile toplumsal yapı arasındaki ilişkileri ko
 • Cavit Orhan Tütengil

  Cavit Orhan Tütengil,1921 yılında Tarsus`ta doğdu. İlk ve ortaokulu burada bitirdi. Lise eğitimini ise 1940 yılında İstanbul Haydarpaşa Lise
 • Yümni Sezen

  Yümni Sezen (1938-) din sosyoloğu, akademisyen.
 • Zeki Arslantürk

  1950 yılında Trabzon Of`ta doğdu. 1969`da Eyüp Lisesini bitirdi. 1974`te İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü`nden mezun oldu. Atatürk Ü
 • Eğitim toplum bilimi

  Eğitimsel toplum bilimi (ya da eğitim sosyolojisi), eğitim kurumlarını ve okullaşma ile modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini,
 • Eğitimsel toplum bilimi

  Eğitim kurumlarını ve okullaşma ile modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini, ‘okul ile toplumsal yapı arasındaki ilişkile
 • Mehmet Rami Ayas

  Türk din sosyoloğu. Emekli öğretim görevlisi. == Biyografi ==1931'de Gaziantep'te doğdu.