eğrelti otu

Kısa adı ile eğreltiler, parça yapraklarıyla bilinen çiçeksiz bitkilerdir. En tanınmış öğrneği kartal eğreltisidir (Pteridium aquilinum).

Eğrelti otu

Kısa adı ile eğreltiler, parça yapraklarıyla bilinen çiçeksiz bitkilerdir. En tanınmış öğrneği kartal eğreltisidir (Pteridium aquilinum).

Eğreltiler Dönemiİlk varoluşları günümüzden 300 milyon yıl öncesine dayanır. Devoniyen Dönemi`nde karada hiçbir hayvanın yaşamadığı dönemlerde belirmiştir. 250 milyon yıl önceki Karbonifer Dönemi`nde yeryüzündeki karaların hemen hemen tamamı eğreltiotu ormanları ile kaplıydı. Bu yüzden bu döneme Eğreltiotu Dönemi denir. Dünyadaki kömür yataklarının temelleri bu dönemdeki eğreltiotlarına dayanır. O dönemde yaşayan eğreltiotlarının çoğunun soyu tükenmiştir fakat bazıları soyununu günümüze kadar sürdürmeyi devam ettirmiştir.

Nemli ve keskin güneş ışıklarından korunacak kadar gölgeli yerlerde üreyebilirler. Bazıları yosuna benzer biçimde miniktir. Tropik bölgede yetişenleri ise 25 m. uzunluğa varabilecek kadar büyük olabilmektedir.

Eğreltiotları damarlı bitkilerdir. Suyu köklerinden alıp, damarları ile yapraklarına kadar ulaştırabilirler. Türlerin çoğu toprakta yetişir. Yalnız ``Platycerium`` cinsinden geyik boynuzu gibi bazı eğreltiler başka bitkilerin üzerinde yaşayabilir.

Türleri

En yaygın türlerinden birisi ekvatordan Kuzey Amerika` ya, Amerika` dan Yeni Zellanda` ya kadar her koşulda yaşayıp üreyebilen kartal eğreltisidir.

Kartal eğreltisinden sonra en yaygın görüleni erkek eğrelti (``Dryopteris filix-mas``) ile dişi eğreltidir (``athyrium filix-femina``).

Eğreltiotlarının birçok türü peyzaj işlerinde süs bitkisi olarak üretilmektedir.

Eğrelti otu genelde nemli ve karanlık yerlerde yetişir.İlk başta yapraklar kıvrılır,sonradan bitki büyüdükçe düzleşir. Her yaprağın yanında üreme torbaları bulunur.Eğrelti otları spor ile çoğalırlar. Kral eğrelti otu ağacı 24 metreye kadar büyüyebilir.Bu ağaçların yapraklarını taşıyan dalsız gövdeleri vardır.

bitki-taslak

Kaynaklar

Vikipedi
Eğrelti otları ve atkuyruğu kömürün oluşumunda etkili olan bitkilerdir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar