Eğrez

Eğrez balığı (Vimba vimba), sazangiller (Cyprinidae) familyasına ait bir tatlısu balığı türü.
20 ila 30 cm uzunluğa varabilir ve ırmakların alt kısımlarında (denize akan kısımı) yaşamayı tercih eder.

Eğrez

Eğrez ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Eğrez balığı

İlgili konuları ara

Yanıtlar