eşek

Eşek (Equus asinus), atgiller (Equidae) familyasının evcilleştirilmiş türlerinden biridir. Eşeklerin inatçı olduklarına dair olumsuz inanç, aslında sahiplerinin bu hayvanların oldukça gelişmiş kendini koruma dürtülerini yanlış anlamalarından kaynaklanır.

Eşek

Eşek (Equus asinus); Alm. Esel (m), Fr. Ane, İng. (Ass), donkey. Familyası: Atgiller (Equidae). Yaşadığı yerler: Yabaniler suya yakın step ve çöllük arazide; evciller, insanların emrinde. Özellikleri: Kulakları uzun, yelesi dik ve kısa tüylü, kuyruğu kısa, ince püsküllüdür. Ömrü: 60-100 yıl. Çeşitleri: Evcil eşek, Afrika yaban eşeği, Asya yaban eşeği, Somali yaban eşeği, çizgili yaban eşeği (zebra), Moğol yaban eşeği (kulan).

Eşek (Equus asinus), atgiller (Equidae) familyasının evcilleştirilmiş türlerinden biridir.

Tek parmaklılar (Perissodactyla) takımının, atgiller (Equidae) ailesinden bir memeli türü. İri kafalı, uzun kulaklı, genellikle gri tüylüdür. “Merkep” de denir. Geviş getirmez. Yabani veya evcil olarak yaşar. Uzun kulakları, kısa dik kıllı yelesi, seyrek püskülü, kısa kuyruğu ile attan ayrılır. Binek hayvanı, yük ve eşya nakli hizmetlerine gayet elverişli, kanaatkar, sabırlı ve tahamüllü bir hayvandır. Attan çok önce insanoğlunun hizmetinde kullanıldıkları sanılmaktadır.

Eşeklerin inatçı olduklarına dair olumsuz inanç, aslında sahiplerinin bu hayvanların oldukça gelişmiş kendini koruma dürtülerini yanlış anlamalarından kaynaklanır. Bir eşeğe, zorlayarak ya da korkutarak, kendi yararına olmadığına inandığı bir işi yaptırmaya çalışmak oldukça zordur. Bu davranış atlardakinin neredeyse tam tersidir çünkü bir at, örneğin, güvensiz bir zemin üzerinde yol alma konusunda eşeklere göre çok daha sorunsuz bir tavır çizer.

2006 yılında Fransa'da yapılan araştırmalara göre eşek sütünün protein bakımından en zengin süt olduğu kanıtlanmıştır.Eşek sürekli temiz yere bastığı ve yüzmesini bilmediğinden,dibini görmediği suya girmiyor olması nedeni ile deveyi,eşeğe çektirirler. Bu, şu anlama gelmektedir: Bilindiği gibi deve bir yük hayvanıdır. Yüzmesini bilen bir hayvana çektirildiğinde,çeken hayvan yüzmesini bildiği için,derin sulara da girer.Deve'de onu takip edeceğinden,hem sırtındaki yükler ıslanır hem de deve boğulur.

İşte bu sebepten dolayı deve'yi, eşeğe çektirirler.

Eşeklerin davranış ve bilişleri üzerine yapılan ciddi çalışmalar görece sınırlıysa da bu hayvanlar oldukça zeki, dikkatli, arkadaş canlısı, oyuncu ve öğrenmeye meraklı gibi gözükmektedirler...

Özellikleri: Kulakları uzun, yelesi dik ve kısa tüylü, kuyruğu kısa, ince püsküllüdür. Ömrü : 60-100 yıldır. Çeşitleri: Evcil eşek, Afrika yaban eşeği, Asya yaban eşeği, Somali yaban eşeği, çizgili yaban eşeği (zebra), Moğol yaban eşeği (kulan)

Afrika yaban türü, evcil eşeğin (Equus asinus) atasıdır. Afrika yaban eşeğinin tüyleri gri ve kırmızımsı kahverengi olur.Sırtlarında boydan boya ve omuz hizasında gövdenin her iki tarafında ön bacaklara doğru uzanan siyah bir çizgi mevcuttur. Bazılarının bacaklarında da enine koyu şeritler görülebilir.

At satın alıp besleyemeyen köylü ve fakirler, merkep ile işlerini görürler. Merzifon’da, Kıbrıs’ta, Mısır’da ve İspanya’da eşek besiciliği eskiden beri yaygındır. Dar ve kaypak yollarda ve hatta uçurum kenarlarında gayet rahat ve emniyetle yürür. Yabaniler, on beş başlık sürüler halinde suya yakın step ve çöllük arazilerde dolaşır ve hızlı koşarlar. Eşek az yem ile yetinir, ot, yaprak vs. gibi her türlü besini yer. Temiz ve berrak olmayan suyu içmez. Derisi parşomen kağıdı imalinde kullanılır.

Belli bir üreme mevsimi yoktur. Gebelik süresi 12-13 aydır. Tek veya nadir olarak iki yavru doğurur. Yavrusuna “sıpa” denir. Erkek eşekle, kısrak (dişi at) eşleştirilirse “katır” (Equus mulus) elde edilir. Aygır (erkek at) ile dişi eşeğin eşleşmesinden Bardo (Equus hinus) denen katır çeşidi ortaya çıkar. Katır, bardodan daha iri ve dayanıklıdır. Zebroid, eşek ve zebranın (çizgili yaban eşeği) birleştirilmesinden meydana gelen nesildir. Bütün bu melez nesiller kısırdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi Vikipedi

eşek

1 . Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan (Equus asinus).
2 . mecazKaba, yeteneksiz, inatçı kimse.
3 . halk ağzındaOdun kesmek için kullanılan üç veya dört ayaklı sehpa.
4 . halk ağzındaDuvar örme, sıva yapma vb. işlerde kullanılan dört ayaklı sehpa.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
eşeğe gücü yetmeyip semerini dövmek , eşeği düğüne çağırmışlar, "ya su lazımdır ya odun" demiş , eşeğini (veya atını) sağlam kazığa bağlamak , eşek derisi gibi , eşek gibi , eşek hoşaftan ne anlar (suyunu içer, tanesini bırakır) , eşek kadar , eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz , eşek kuyruğu gibi ne uzar ne kısalır , eşek sudan gelinceye kadar dövmek , eşekten düşmüş karpuza (veya düşmüşe) dönmek

eşek

atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep (equus asinus). kaba, yeteneksiz, inatçı kimse.

eşek

Türkçe eşek kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. asinine n. cabbagehead, Neddy, donkey, ass, moke, dicky, dickey

eşek

Türkçe eşek kelimesinin Fransızca karşılığı.
âne [le], grison [le]

eşek

Türkçe eşek kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Esel, Grautier, Saumtier

Eşek (Grup Çığ) sözleri

Grup Çığ tarafından albümünde söylenen Eşek adlı şarkının sözleri.

Eşeği saldım çayıra
Otlaya karnın doyura
Gördüğü düşü hayıra
Yoranın da avradını

Derince kazın kuyusun
İnim inim inilesin
Kefennin diken iğnesin
Dikenin de avradını

Dağdan tahta indirenin
Kız katına oturanın
Malı alıp götürenin
İmamın da avradını

Kazak köye nutk eyledi
Yıktı köyü dahl eyledi
Sorarlarsa kim söyledi
Soranın da avradını

Eşek (Tugay Ören) sözleri

Tugay Ören tarafından albümünde söylenen Eşek adlı şarkının sözleri.

Bir sevgili bulup anlaşmam lazım
Yatağımı döşeğimi paylaşmam lazım
Her gün bir alemde el ele gezip
Yetti artık canıma oynaşmam lazım

Dünyalar zindan olur aşık olana
Semer vuranlar çok olur eşek olana

İlgili konuları ara

Yanıtlar