Eşey hücreleri

Eşey hücresi, kadın ve erkekte bulunan cinsiyet hücresi, dölün oluşmasını sağlayan hücrelerdir. Yeni canlı oluşturmak için gereken, biri dişiden biri de erkekten gelen özelleşmiş hücrelere eşey hücresi denir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: eşey hücresi, biyoloji, diploit, haploit, hücre, sperm, taslak, yumurta (hücre), zigot

Eşey hücreleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Eşey hücresi


İlgili konuları ara

eşey hücresi biyoloji diploit haploit hücre sperm yumurta (hücre) zigot

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Genetik
1 yıl önce

Genetik canlıların özelliklerini ve kalıtsal karekterlerini inceleyen, bu karekterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlaya

Aristo, Tıp, Avusturya, Babil, Bezelye, Bilim, Genetik, Adaptasyon, Adenin, Alel, Amino asit, Arabidopsis thaliana, Bakteri, Baz eşleşmesi, Baz çifti, Beslenme
Mitoz
1 yıl önce

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomlar

Hücre bölünmesi, Prokaryot, Ökaryot, DNA, Diploid, Genom, Hücre, Hücre zarı, Kemik iliği, Kromozom, Mayoz, Organel
Klonlama
1 yıl önce

Klonlama eşeysiz üreme yöntemiyle genetik yapısı birbirinin aynı canlıların oluşturulması anlamına gelmektedir. İlk klonlama çalışmalar

Klonlama, Antikor, Bakteri, Fare, Genetik, Genom, Kedi, Keçi, Klonal çoğalma, Koyun, Kurbağa
Kuşlar
1 yıl önce

Kuşlar vücutları tüylerle örtülü, akciğer solunumu yapan, sıcakkanlı, yumurtlayan, gagalı, kanatlı omurgalı hayvanların ortak adı.

Kartal, Taksokutu, 1860, 1861, Ak kuyruklu trogon, Akciğer, Alyuvar, Amazon, Animalia, Anseriformes, Apodiformes
Anatomi
1 yıl önce

Anatomi, canlı varlıkların şekil ve yapılarını inceleyen, bir temel tıb bilimi dalı. Bu bilim, tıbbın temeli kabul edilen ana bilimlerden o

Anatomi, Bakteriyoloji, Bilim, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Canlı, Deniz biyolojisi
Kromozom
1 yıl önce

Kromozom, (Yunanca'dan: chromos = renk + soma = vücut) Her canlı gibi insan da trilyonlarca hücreden meydana gelir. Hücre, bitkisel ya da hayvansa

Kromozom, DNA, Fare, Gen, Genetik, Histon, Hücre, Kurbağa, Köpek, Mikron, Otozom
Üreme
2 yıl önce

Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Üreme işlevi canlının geliş

İœreme, Birhücrelilerde İœreme, Biyoloji, Canlı, Döllenme, Embriyonik gelişim, Sperm, Taslak, Yaşlılık ve ölüm, Yenilenme, Yumurta
Su yosunu
1 yıl önce

Alg ya da Yosun; büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına karşın, bitkiler alemiyle yakın akraba olmayan bir gruptur. Bitkilere benzeyen, sucul

Algler, Alem, Altınsarısı algler, Ateşrengi algler, Bitkiler, Brom, Canlı, Dinoflagellat, Ekosistem, Endoplazmik retikulum, Fotosentetik
Hücre bölünmesi
1 yıl önce

Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların çoğalması, çok hücreli canlıların büyümesi, erkek ve dişi eşey hücrelerinin meydana gelmesi

Hücre, Mayoz, Zigot, Diploid, Haploid, Amitoz, Biyoloji, Embriyo, Mayoz hücre bölünmesi, Kemik iliği, hücrenin işlevleri, hücre bölünmesi nedir, hücre bölünmesi, mitoz, eşeysiz üreme, kalıtım, mayoz bölünme, Hücre bölünmesi, tek hücreli, çok hücreli, insan, hayvan, bitki, profaz, telofaz, anafaz, bölünme çeşitleri, erkek, dişi, soru, cevap, eşeysiz üreme, kromozom
Eşeyli üreme
2 yıl önce

Farklı iki eşey hücresinin birleşmesiyle bir canlı oluşması.

Eşeyli üreme, Eşeyli üreme