Eşeyli üreme

Farklı iki eşey hücresinin birleşmesiyle bir canlı oluşması.

Farklı cins iki gametin birleşmesiyle yeni canlının meydana getirilmesine eşeyli üreme denir. Gamet, eşey hücresi olarak tanımlanır. Bir gamet ya dişi eşey hücresidir (yumurta) ya da erkek eşey hücresidir. (polen veya sperm). Eşeyli üreyen canlılarda bir çift kromozom takımı bulunur. Bu takımın yarısı anneden yarısı babadan gelir. Bu takım kromozoma haploid veya monoploid (n) denir. (n) haploid kromozom takımı gamette bulunur.

Bir çift kromozom takımına 2n diploid denir. Mesela; insanda 2n=46 sayıda kromozom bulunur. Somatik hücreler (vücut hücreleri) 2n sayıda kromozom taşır.

Eşeyli üreme sonucunda birbirinden farklı bireyler oluşur. Bu da populasyonlarda varyasyonu (çeşitliliği) arttırır.

Çeşitliliğin açığa çıkmasını sağlayan faktörler;

Eşeyli üreme çeşitleri ;

olayları sağlar. Mutasyonlar ve ayrılmama sık sık gerçekleşen olaylar değildir. Eşeyli üreme sonucunda fertlerin ortama uyum özelliği adaptasyon kabiliyetleri ile artar. Örneğin; Paramesyum hücreleri direnç artırmak amacıyla eşeyli üremektedirler.

Ayrıca bakınız
Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Eşeyli üreme ilgili konular

 • Üreme

  Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Üreme işlevi canlının geliş
 • Zygomycota

  Zygomycota, gelişmiş mantar bölümlerinden biridir. Hifleri selüloz yapısındadır ve çok gelişmiştir.
 • Eşeyli

  Cinsiyet (eşey ya da cinslik olarak da adlandırılır), erkek ve kadının arasındaki cinsellik temelli biyolojik farklılığı ve feminist teorid
 • Eşeyli üreme

  Farklı iki eşey hücresinin birleşmesiyle bir canlı oluşması.
 • Partenogenez

  Partenogenez ''döllenmesiz üreme''. Gerek hayvanlarda, gerek bitkilerde döllenmemiş bir dişi gametin gelişip yeni bir birey meydana getirmesine
 • Spor hücresi

  Spor, başka bir üreme hücresi ile birleşmeksizin yeni bir birey oluşturabilen üreme hücresi. Sporlar bu özellikleriyle, birbirleriyle birleşe
 • Anizogami

  Farklı şekil, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme şekli.
 • Çok hücrelilerde üreme

  Eşeysiz üreme
 • Tek hücrelilerde üreme

  Eşeysiz üreme
 • Eşeyli üremenin evrimi

  Eşeyli üremenin evrimi, şu an güncel olan birkaç farklı bilimsel hipotez tarafından açıklanmaktadır. Eşeyli yolla üreyen tüm organizmalar
Eşeyli üreme
eşeyli üreme