Eşlenik

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir sanal kısımdan oluşan bir nesnedir.

Eşlenik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Karmaşık sayı

Diğer anlamları

Eşlenik

Congugated

Eşlenik

Türkçe Eşlenik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. conjugate

Eşlenik

herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı).

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Eşlenik ilgili konular

 • Eşlenik

  Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir sanal kısımdan oluşan bir nesnedir.
 • Amit

  Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksi
 • Karmaşık sayı

  Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler
 • Güneş

  Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldızdır. Orta büyüklükte olan Güneş tek başına Güneş Sistemi'nin kütlesinin % 99,8'ini
 • Amin

  Amin sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:
 • Mutlak değer

  Matematikte, mutlak değer (ya da mutlak değer fonksiyonu) bir gerçel sayının işaretsiz sayısal değerini verir. Örneğin, 3; hem 3`ün hem de
 • Beşinci Kuvvet

  Evren'in nasıl ortaya çıktığını tam olarak bilen yok.. Gerçi neredeyse sonsuz sıcaklıkta ve sonsuz küçüklükte bir noktanın 13-15 milyar
 • Bilirübin

  BİLİRÜBİN Alm. Bilirubin, Fr. Bilirubine, İng. Bilirubin. Alyuvarlardaki hemoglobinin katabolizması sonucu teşekkül eden kahverengimsi sarı r
 • DNA hibridizasyonu

  Nükleik asit hibritleşmesi; birbirine eşlenik iki adet tek sarmal nükleik asit dizisinin çift sarmallı tek bir yapı haline gelmesi işlemidir.
 • DNA hibritleşmesi

  Nükleik asit hibritleşmesi; birbirine eşlenik iki adet tek sarmal nükleik asit dizisinin çift sarmallı tek bir yapı haline gelmesi işlemidir.
Eşlenik
Eşlenik