Eşrefiyye Eşrefoğlu Rumi’nin tasavvuftaki yoluna verilen ad. Kadiriyye yolunun kollarındandır. Eşrefiyye yolu; Emir Sultan hazretlerinin yolu, Bayramiyye ve Kadiriyye yollarının usullerini birleştirdi. Eşrefiyye yolunda bunların usullerine ilave olarak; teberrüken altı sene savm-i Davud’u, yani bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek şeklindeki oruç tutulması emredildi. Mümkün mertebe halk içine karışmamak, Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine tam uymak, dua ve zikir olarak yapılan v

Eşrefiyye

Eşrefiyye Eşrefoğlu Rumi’nin tasavvuftaki yoluna verilen ad. Kadiriyye yolunun kollarındandır. Eşrefiyye yolu; Emir Sultan hazretlerinin yolu, Bayramiyye ve Kadiriyye yollarının usullerini birleştirdi. Eşrefiyye yolunda bunların usullerine ilave olarak; teberrüken altı sene savm-i Davud’u, yani bir gün oruç tutup bir gün iftar etmek şeklindeki oruç tutulması emredildi. Mümkün mertebe halk içine karışmamak, Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine tam uymak, dua ve zikir olarak yapılan vazifelere devam etmek de Eşrefiyye yolunun usullerindendi.

Eşrefiyye yolunun kurucusu olan Eşrefoğlu Rumi’nin asıl adıAbdullah’tır. Babası Mısır’dan gelip İznik’e yerleşti. Eşrefoğlu Rumi 1353’te İznik’te doğdu. Tahsilini İznik’te ve Bursa’da gördü. Tasavvufa yönelip Alaeddin Ali Tusi’ye talebe oldu. Daha sonraEmir Sultan hazretlerinin sohbetlerinde bulundu. Emir Sultan’ın emri üzerine Ankara’ya giderek Hacı Bayram-ı Veli’ye talebe oldu. Onun sohbet ve hizmetinde on bir sene kaldı ve hilafet aldı. Hocasının kızıyla evlendi. Hacı Bayram-ı Veli’nin isteği üzerineHama’ya giderek Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin soyundan olan Hüseyin Hamevi’nin hizmetinde bulundu. Kadiriyye yolundan da hilafet aldı. Tekrar Anadolu’ya dönerek İznik’te yerleşti ve Eşrefoğlu Dergahını kurdu. İnsanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlattı. Bursa ve civarından İstanbul’a kadar uzanan geniş bir sahada tesirli oldu.

1469 senesinde vefat eden Eşrefoğlu Rumi’nin tasavvufi mahiyetteki Müzekkinnüfus adlı eseri Ünlüdur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar