Eşrefoğulları

Eşrefoğulları on üçüncü yüzyılın sonlarına doğru Beyşehir ve Seydişehir civarında kurulmuş bir Türk beyliği. Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey, Anadolu Selçuklularının uç beyi idi. Selçuklu Sultanı Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev, 1283 senesinde İlhanlı hükümdarı tarafından öldürülünce, yerine amcasının oğlu İkinci Gıyaseddin Mes’ud geçti. Gıyaseddin Mes’ud Konya’daki Eşrefoğlu ve Karamanoğlu kuvvetlerinin Gıyaseddin Keyhüsrev taraftarı olması sebebiyle Konya’yı bırakarak, Kayseri’yi d

Eşrefoğulları on üçüncü yüzyılın sonlarına doğru Beyşehir ve Seydişehir civarında kurulmuş bir Türk beyliği. Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey, Anadolu Selçuklularının uç beyi idi. Selçuklu Sultanı Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev, 1283 senesinde İlhanlı hükümdarı tarafından öldürülünce, yerine amcasının oğlu İkinci Gıyaseddin Mes’ud geçti. Gıyaseddin Mes’ud Konya’daki Eşrefoğlu ve Karamanoğlu kuvvetlerinin Gıyaseddin Keyhüsrev taraftarı olması sebebiyle Konya’yı bırakarak, Kayseri’yi devlet merkezi yaptı. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi, devletin, iki torunu ile Mes’ud arasında paylaştırılmasını isteyerek, Eşrefoğullarını ve Karamanoğullarını Konya’ya çağırdı. Eşrefoğlu Süleyman Beye saltanat naibliği verildi. Bu şehzadeler, 1285 senesinde tahta çıkarıldı. Yedi ay gibi kısa bir süre sonra Gıyaseddin Mes’ud ve vezir Sahib Ata’nın gayretleriyle şehzadeler bertaraf edildi. Bunların tahttan indirilmesi üzerine Eşrefoğlu Süleyman Bey, kendi merkezine çekildi ve Sultan Mes’ud’a karşı cephe aldı.

1286 senesinde Eşrefoğullarının merkezi Germiyanoğulları tarafından yağmalandı. 1288 senesi başlarında Eşrefoğlu Süleyman Bey, Ilgın’a akın yaptı. Aynı sene Sultan Mes’ud ile barışarak itaatini arz etti. Beyliğin merkezini Beyşehir’e nakletti ve şehrin etrafını surlarla çevirdi. Eşrefoğlu Süleyman Bey, 1302 senesi Ağustos ayının yirmi yedisinde Beyşehir’de vefat etti. Yerine büyük oğlu Mehmed Bey geçti.

Mehmed Bey, beyliğinin topraklarını kuzeye doğru genişletmeye muvaffak oldu. Akşehir ve Bolvadin’i ele geçirdi. 1314 senesinde Anadolu beylerinin itaatlerini sağlamak ve asilerini cezalandırmak için sefer düzenleyen İlhanlı Devletinin Beylerbeyi Emir Çoban’a itaat eden beyler arasında Mehmed Bey de vardı. Mehmed Beyin 1320 senesinden sonra öldüğü, Bolvadin’de yaptırdığı caminin kitabesinden anlaşılmaktadır.

Mehmed Beyin yerine oğlu İkinci Süleyman Bey geçti.Süleyman Bey zamanında uclarda bağımsızlıklarını muhafaza etmeye çalışan beylere karşı İlhanlı Devletinin Anadolu Valisi Demirtaş harekte geçti. Demirtaş, 1326 yılında Beyşehir’e yürüyerek şehri ele geçirdi. Süleyman Beyi işkenceyle öldürerek, göle attırdı. Böylece Eşrefoğulları Beyliği sona erdi.

Seyfeddin Süleyman Bey, 1297 senesinde Beyşehir’de nefis Türk mimari eserlerinden olan bir cami yaptırdı. Bu caminin mihrabı çok güzel olup, Selçuklu mimarisinin devamıdır. Türbesi bu caminin yanındadır. Mehmed Bey de Bolvadin’de güzel bir cami yaptırmıştır.

Mübarizüddin Mehmed Bey adına, Şemsüddin Mehmed Tüsteri tarafından Arapça Fusul-ül-Eşrefiyye isimli bir eser yazılmıştır. Eserin yazması, Ayasofya kütüphanesi 2445 numarada kayıtlıdır.

Eşrefoğulları BeyleriTahta Geçişi:

Seyfeddin Süleyman Bey(?)

Mübarizüddin Mehmed Bey1302

İkinci Süleyman Bey(?)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Eşrefoğulları
Eşrefoğulları