E��Erliderek��Y, K��Z��Lcahamam

Kırşehir Grubu

Kırşehir Grubu,Kırşehir için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Amiens Barışı

Amiens Antlaşması

Amiens Antlaşması, Fransız Devrim Savaşları'nı sona erdirerek Fransa Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasındaki düşmanlığı geçici olarak bitiren antlaşma. 25 Mart 1802 tarihinde Amiens şehrinde Joseph Bonaparte ve Charles Cornwallis arasında "Kesin Barış...

Nükleer erime

Nükleer erime, bir nükleer reaktörün soğutma sistemlerinin çalışmaması ve reaktörün parçalanabilir yakıtının (uranyum veya plütonyum) tepkimesinin yavaşlatılamaması durumunda, nükleer yakıtın tamamen eriyerek çok sıcak ve çok yoğun bir sıvı haline gelmesi...

Nukleer erime

Nükleer erime, bir nükleer reaktörün soğutma sistemlerinin çalışmaması ve reaktörün parçalanabilir yakıtının (uranyum veya plütonyum) tepkimesinin yavaşlatılamaması durumunda, nükleer yakıtın tamamen eriyerek çok sıcak ve çok yoğun bir sıvı haline gelmesi...

Greko-Romen (kültür)

Greko-Romen, İlkçağ sonlarında Akdeniz havzasına egemen olan kültürdür.

Buzul teknesi

Buzul teknesi, buzul topoğrafyasına ait bir terimdir.

lost wax

Confessions on a Dance Floor

''Confessions on a Dance Floor'', ABD'li pop müzik sanatçısı Madonna'nın 2005 çıkışlı onuncu stüdyo albümüdür. Albüm, eski dans albümü örneklerinden farklı olarak tam bir trance müzik örneğidir. Albüm, konsept olarak, yine farklı stillerde dans ögeleri iç...

E, e