E��Itim

Arnavutluk Birinci Ligi

Kategoria e Parë, Arnavutluk'taki ikinci en yüksek seviye futbol ligi. Kategoria e Dytë adıyla kurulan lig, daha sonra isim değiştirerek Kategoria e parë adını aldı.

Hamidiye

Hamidiye, özellikle Sultan II. Abdülhamid`e atfen, çeşitli alanlarda isim olarak kullanılan bir kelimedir:

Pankreas Güreşi

Profesyonel Güreş`e verilen alternatif isim. Bu ismin verilmesinin sebebi Antik-Yunan tarihine uzanır.

İnim İnim

İçtim İçtim

Internet (özel isim)

Internet, İngilizce Interconnected Networks`un (kendi aralarında bağlantılı ağlar) kısaltmasıdır. Dünyayı saran ve merkezi olmayan, ağlardan oluşan bir ağ sistemidir. Eşanlam: Genelağ, yaygınağ, örütbağ.

Bilinçdışına itim

Bilinçdışına itim, ''(Fr. refulment, İng. represion.)'' gerçekleştirilmesi uygun görülmeyen içgüdüsel isteklerin ya da bunların belli düşünce, imaj ve tasarım kılığına bürünmüş temsilcilerinin bilinçten itilip uzaklaştırılmasını ve daha sonra bilinçte boy...

E, e

Solo gitar

Solo gitar çoğunlukla gitarın ince notalarında çalınan, ritim gitara göre daha hızlı olan melodiler bütününe verilen isim.

E-posta listesi

E-posta listesi grup haberleşme yöntemidir. E-posta listesinde üye olan bir kullanıcının listeye attığı e-posta o listeye üye olan diğer kullanıcılara dağıtılır.