E-Demokrasi

Kısaca: Demokrasi özgürlüktür temeli üzerinden yükselen yeni bir düşünce akımı olarak "dijital demoktrasi" bir ülkenin vatandaşlarının o ülkedeki resmi olarak seçilebilinir olan yasal siyasi partilere kişisel olarak kişinin kendi isteği ile açık oy vermesine izin ve olarak veren bir düşünce yapısıdır. Bu şekilde oy veren çoğunlukların sayısal açıdan ; yasal oylamaların %100 güvenilir bir oylama sistemi yapıldığını teyit eden bir sistem öngörüsüdür. ...devamı ☟

Demokrasi özgürlüktür temeli üzerinden yükselen yeni bir düşünce akımı olarak "dijital demoktrasi" bir ülkenin vatandaşlarının o ülkedeki resmi olarak seçilebilinir olan yasal siyasi partilere kişisel olarak kişinin kendi isteği ile açık oy vermesine izin ve olarak veren bir düşünce yapısıdır. Bu şekilde oy veren çoğunlukların sayısal açıdan ; yasal oylamaların %100 güvenilir bir oylama sistemi yapıldığını teyit eden bir sistem öngörüsüdür.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

E-Demokrasi
3 yıl önce

E-demokrasi, “demokrasi özgürlüktür” temeli üzerinden yükselen yeni bir düşünce akımı olarak “dijital demokrasi” düşüncesinin ifadesidir. Bir ülkenin...

Temsilî demokrasi
3 yıl önce

sosyal sınıflandırmaya bağlı  temsili demokrasiye yakın yapılanmalara rastlanır. Yine tam olarak temsili demokrasi sayılmamakla birlikte İskandinav ülkelerinde...

Sosyal demokrasi
3 yıl önce

savundular. Sosyal demokrasi düşüncesi, tek kabul edilebilir hükûmet biçiminin hukukun üstünlüğü ilkesi altında temsili demokrasi olduğunu öne sürmektedir...

Sosyal demokrasi, Eduard Bernstein, Kapitalizm, Temsili demokrasi, Vladimir Lenin, Plebisitçi demokrasi, Oybirliği demokrasisi, Marksist demokrasi, Liberal demokrasi, Demarşi, Sosyalist Enternasyonal
Demokrasi İndeksi
3 yıl önce

Demokrasi", "Kusurlu Demokrasi", ve "Karma Rejim" demokrasi olarak nitelendirildi ve "Otoriter Rejim" diktatörlük olarak değerlendirildi. Demokrasiyi...

Demokrasi İndeksi, Sweden ülke bayrağı, İsveç, Iceland ülke bayrağı, Netherlands ülke bayrağı, Hollanda, Norway ülke bayrağı, Norveç, Denmark ülke bayrağı, Danimarka, Finland ülke bayrağı
Yeni Demokrasi (Yunanistan)
3 yıl önce

seçimleri Konstantin Karamanlis'in kurduğu Yeni Demokrasi Partisi büyük çoğunlukla kazandı.Yeni Demokrasi, 1970'lerin ikinci yarısında gittikçe güç kaybederken...

Demokrasi
3 yıl önce

başına kullanılması (Anayasal demokrasi, sosyal demokrasi, liberal demokrasi vb.) gibi sebepler gösterilebilir. Demokrasiye farklı atıflar: Çoğunluğun yönetimi...

Türkiye Cumhuriyeti, Kominizm, Nazizm, Hukuk Devleti, Polis Devleti, Anayasa, Meclis, Parlemanto, Roma Devleti, Siyaset
Sosyal Demokrasi Vakfı
3 yıl önce

Birliği ^ Cevdet Yılmaz (Ocak-Nisan 2008). "Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)". Dergi Park - Toplum ve Demokrasi Dergisi 2(2), s. 235–240. 21 Ocak 2017 tarihinde...

Radikal demokrasi
3 yıl önce

liberal tanımını genişletmektir. "Radikal demokrasi" "demokrasinin kökü" demektir. Laclau ve Mouffe, liberal demokrasi ve müzakereci demokrasinin, oydaşım (konsensüs)...