Ebe

Ebe

Ebe Alm. Geburtshilfe (f), Fr. Profession de sagefemme, İng. Midwifery. Ebe olma hali; ebenin mesleği. Yetkisi, gebeliğin teşhis ve gözetimiyle ve normal doğumları yaptırmakla sınırlı tıbbi meslek sahibi kadın. Türkiye’de ebelik ile ilgili bilgiler Anadolu Selçukluları hakimiyeti devrine kadar ulaşır. Selçuklulara ait Kayseri’deki tıp medreselerine bağlı darüşşifalarda, görevli hekimlerin yazdıkları cerrahlık kitaplarında, doğumun güç oluşu sırasında alı

Ebe

Ebe Alm. Geburtshilfe (f), Fr. Profession de sagefemme, İng. Midwifery. Ebe olma hali; ebenin mesleği. Yetkisi, gebeliğin teşhis ve gözetimiyle ve normal doğumları yaptırmakla sınırlı tıbbi meslek sahibi kadın. Türkiye’de ebelik ile ilgili bilgiler Anadolu Selçukluları hakimiyeti devrine kadar ulaşır. Selçuklulara ait Kayseri’deki tıp medreselerine bağlı darüşşifalarda, görevli hekimlerin yazdıkları cerrahlık kitaplarında, doğumun güç oluşu sırasında alınacak tedbirler anlatılmıştır. İstanbul’da Tıphane (1826) adıyla kurulan okulda doğum bilimi de öğretiliyordu.

Tıp biliminin gelişmesine paralel olarak ebelik öğrenimi de gelişti. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanede (1843) teorik olarak ebelik dersleri verildi. Türkiye’de ilk doğum kliniği, Demirkapı’da “Seririyat-ı Viladiye” adıyla açıldı (1892).

1909’da Almanya’da ihtisasını yapan Dr. Kenan Tevfik, Seririyat-ı Nisaiye kliniğinin, önce laboratuvar şefliğine, sonra müderrisliğine getirildi. Böylelikle ebelik ve kadın hastalıkları bilimi öğreniminin temeli atılmış oldu.

Cumhuriyet devrinde kurulan İstanbul Ebe Okulunda ilkokuldan sonra iki yıllık bir öğrenimle ebe yetiştirilmeye başlandı. 1938’den sonra da köy ebesi yetiştirilme yolunda çalışmalar yapıldı. Günümüzde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin bir bölümünde ebe-hemşireler yetiştirilmektedir.

Köy ebesi okulları: İlkokulu bitirenlerin alındığı köy ebesi okullarında öğretim süresi üç yıldır. Bu okulları bitirenler, 6 yıl köylerde görev yaptıktan sonra doğum kliniklerinde altı aylık bir kurs görüp, şehir ebesi olabilmektedirler. Ayrıca ebe okullarına girerek de şehir ebesi olabilirler.

Ebe okulları: Ankara Doğumevi, Sağlık Koleji ile İstanbul Zeynep-Kamil Sağlık Kolejinde birer ebelik bölümü vardır. 15-25 yaşları arasında ortaokulu bitiren kızların imtihanla alındıkları ebe okullarında, öğrenim süresi dört yıldır. Bu okulları bitirenler özel doğum kliniklerinde, ana ve çocuk sağlık merkez ve şubelerinde çalışabilirler.

Ebe hemşire okulları: Ortaokulu bitirenler, ebe hemşire okullarında dört yıllık bir öğrenimden sonra devlet hastanelerinde hemşirelik, ameliyat hemşireliği, laborantlık, doğum hemşireliği yapabilirler. Sağlık merkezleri ebelerine nezaret edebilirler.

Ayrıca ebe kelimesi “nine” veya “büyük anne” manasında Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kulanılmaktadır. Buradan ebe kelimesinin doğum vs. gibi işlerde yaşlı ve tecrübeli kadın manasında kullanılarak zamanla mana değişikliğine uğradığını söylemek gerekir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Ebe

1 . Doğum işini yaptıran kadın:
"Ebe demek yarım doktor demektir."- R. N. Güntekin.
2 . halk ağzındaBüyük anne, nine.
3 . Genellikle çocuk oyunlarında baş olan, diğer çocuklara veya gruba karşı cezasını çekmek ve bundan kurtulmak için tek başına bütün sorumluluğu üzerine alan çocuk.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ebe olmak

Ebe

doğum yaptırmak üzere bilgi, beceri ve yetkisi olan kadın; büyükanne, nine.
(kırsal kesimde) doğum işini yaptıran kadın.
genellikle çocuk oyunlarında baş olan ya da takıma karşı tek başına oynayan çocuk.

Ebe

Türkçe Ebe kelimesinin İngilizce karşılığı.
[EBE] n. midwife, obstetrician, accoucheuse, wise woman
pron. it

Ebe

Türkçe Ebe kelimesinin Fransızca karşılığı.
accoucheuse [la]

Ebe

Türkçe Ebe kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hebamme

İlgili konuları ara

Yanıtlar