Eğitimde Bilişim Kültürü Oluşumu veya kısaca e-biko; MEB, EĞİTEK, Microsoft ve Atlantik Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen ilköğretim ve lise öğrencilerine açık uluslararası bir bilişim teknolojileri yarışması.
EBİKO, toplumumuzun bütün kesimlerinde bağımsız, esnek ve yenilikçi düşünce tarzını oluşturmak, öğrencilerimizin hayat boyu eğitimini yönlendirmek, sosyal sorumluluğunu geliştirmek, okullarımızın kendi aralarında ve çevrelerindeki dünya ile bağlantılarını sağlamak, yeni eğitim yönteml

Ebiko

Ebiko ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Eğitimde Bilişim Kültürü Oluşumu

İlgili konuları ara

Yanıtlar