Ebuʿali El-mansur El-hakim Bi-emrʿallah

Ebu Mansur el-Matüridî

Ebu Mansur el-Matüridî (Tam künyesi: Muhammed bin Muhammed bin Mahmud Ebu Mansur al-Semerkandî el-Matüridî el-Hanefî), Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, ünlü âlim. Kurucusu olduğu kabul edilen mezhep Matüridilik olarak anılır.

Badajoz Emirliği

Günümüzde İspanya'nın Ekstremadura Özerk Bölgesinde bulunan Badajoz (Arapça بطليوش) şehri 875 yılında Galisyalı Müslüman İbn Mervan tarafından kurulmuştur. Şehir daha sonraları küçük bir Morok Krallığı olan Badajoz Emirliğine (Arapça Ta'waif al-Batalyaws)...

Mustâlîlik

Mustâlîlik (Arapça: مستعلية Must'aliyya, Farsça: مستعلوی Most'alī), Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin Mustâ‘lî fıkhını tâkip eden kolu.

Nizarîlik

Nizarîlik (Arapça: نزاري, Farsça: نزاریان Nezāriyān), İslam'ın Şia mezhebi olan İsmailîyye mezhebinin alt kollarından biridir. Fatimî Devleti hüküm sürerken 1094 yılında ölen imam-sultan yerine kimin geçeceği hususunda çıkan tartışma sonucu, halef oğul Eb...

Gayba

Gayba ( ; ''Ghaybah'') Şiîliğin bazı mezheplerindeki İmâmet i'tikadında mevcût olan bu kavrama göre, bu mezheplerin kabul ettiği imâmlar içerisinde, ''"Saklanan"'', ''"Gizlenen"'' ya da ''"Görülmez"'' hâldeki imâm.

Hakim (Fatımi)

Hakim ya El-Hakim Bi-Emrillah ya da tam adı Ebû ʿAlî el-Mansûr Târik’ûl-Hâkim bi-Emrillâh, (Türkçe: Allah'ın Emriyle Hükümdar) (d. 13 Ağustos 985 - ö.

Mustarşid (Abbasi)

Mustarşid veya ''Ebû el-Mansur "el-Mustarşid Billâh"'' Tam Adı: ''Ebû el-Mansûr "El-Mustarşid Billah" el-Fadil bin Ahmed el-Mustazhir''