Ebu'l-F��T��H ��Ahabeddin Yahya Bin Hab

Ebu’l Hasan Herekanî

Ebû’l Hasan Kharakânî Ebû’l Hasan el-Harakânî’nin asıl adı Ali bin Câ’fer’dir. Meşhur sûfilerden olup, Bistam civarında ''“Harakân”'' adı verilen bir köyde H. 350 / M. 962 yılında doğmuştur. Mezarı H. 987 / M. 1580’de Vezir Mustafa Paşa’nın memur olduğu...

Ebu'l - Vefa Buzcani

Ebu'l - Vefa Buzcani (940 - 998) 10. yüzyılda, İslam aleminde yetişmiş büyük matematik ve as­tronomi alimi. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Yahya bin İsmail bin Abbas'tır. 10 Haziran 940 (H.328) tarihinde Horasan'ın Buzcan kasa­basında doğdu. Bu yüzden Eb...

Ebu'l-Vefa

Amerika kızıl sincabı

Amerika kızıl cincabı (''Tamiasciurus hudsonicus''), sincapgiller familyasından, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ninde daha çok Rocky Dağlarında yaşayan, kozalak tohumlarıyla beslenmeye özelleşmiş, gündüzcül bir sincap türü.

Ebul fida

Ebu'l-Fidâ (Arapça: أبو الفداء) veya Ebul Fida İsmail Hamavi (Tam künyesi:el-Melik el-Müeyyed İmadeddin Ebu'l-Fidâ İsmail bin Efdal Ali bin Mahmud) (Kasım 1273-27 Ekim 1331) tarihçi, coğrafyacı ve (1320-1331) döneminde Eyyubiler Hama Emiridir. Ay üzerinde...

Ebü'l Vefâ

Ebu’l Vefa

Ebü'l Gazi Bahadır Han

Es- Seyyid Ebu’l Vefa

Ebü'l Vefa el-Bağdadi