Ebu'l-F��T��H ��Ahabeddin Yahya Bin Habe�� Bin Em��Rek S��Hreverd�� Makt��L

Kennet ve Avon Kanalı üzerindeki kanal havuzları listesi

Kennet ve Avon kanalı Güney İngiltere'de bir kanaldır. Adı; Newbury'deki Kennet Nehri ile Bath'daki Avon Nehri ile bağlantı kuran Kennet ve Avon kanalı şirketinin orjinal rotası veya Reading ile Newbury arasındaki Kennet nehri gezintisi ve Bath ile Bristo...

İmam Nevevi

Büyük Hadis alimi ve fakih.

Ebu'l Vefa el-Buzcani

Ebu'l Vefa el-Buzcani (d. 10 Haziran 940 - ö. 1 Temmuz 998), İranlı matematikçi ve astronom.

Ebu'l - Vefa Buzcani

Ebu'l - Vefa Buzcani (940 - 998) 10. yüzyılda, İslam aleminde yetişmiş büyük matematik ve as­tronomi alimi. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Yahya bin İsmail bin Abbas'tır. 10 Haziran 940 (H.328) tarihinde Horasan'ın Buzcan kasa­basında doğdu. Bu yüzden Eb...

Ebu’l Hasan Herekanî

Ebû’l Hasan Kharakânî Ebû’l Hasan el-Harakânî’nin asıl adı Ali bin Câ’fer’dir. Meşhur sûfilerden olup, Bistam civarında ''“Harakân”'' adı verilen bir köyde H. 350 / M. 962 yılında doğmuştur. Mezarı H. 987 / M. 1580’de Vezir Mustafa Paşa’nın memur olduğu...

Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî

Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî, el-Kâkes veya el-Kürdî lakaplarıyla da bilinen ''Ebu'l Vefâ Tâcü'l-Ârifîn Seyyid Muhammed bin Muhammed Azîz el-Bağdâdî'' (d. 1026 - ö. 9 Aralık 1107), Vefâîyye tarikâtının kurcusudur.

Şahabeddin Sühreverdi Maktül

Şahabeddin Sühreverdî Maktûl veya tüm isim ve künyesiyle Ebu'l-Fütûh Şahabeddin Yahya bin Habeş bin Emîrek Sühreverdî Maktûl (1115-1191), ünlü İslam filozofu ve işrakilik isimli fikrî akımın kurucusu.

Abdullah-ı Ensari

Tefsir, hadis, fıkıh alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmi Abdullah, babasının ismi Ebu Mansur Muhammed bin Ali el-Ensari el-Hirevi, künyesi Ebu İsmail'dir. Eshab-ı kiramdan Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari'nin soyundandır. 1006 (H. 396) senesin...