Ebu'l-Kasım

Ebu`l-Kasım (d. 1092) Anadolu Selçuklu Devleti ilk döneminde İznik kentinin beyi. Hanedanın kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah`ın ölümünden sonraki Fetret döneminde 6 yıllık bir süre boyunca Anadolu Selçuklu Devleti`nin yönetimini eline geçirmiştir.

Ebu`l-Kasım (d. 1092) Anadolu Selçuklu Devleti ilk döneminde İznik kentinin beyi. Hanedanın kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah`ın ölümünden sonraki Fetret döneminde 6 yıllık bir süre boyunca Anadolu Selçuklu Devleti`nin yönetimini eline geçirmiştir.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1086 yılında Antakya yakınlarında Suriye Selçuklu Devleti Sultanı Tutuş`la yaptığı savaşta yenilerek ölünce, Süleyman Şah`ın iki oğlu I. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah`ın İsfahan`daki sarayına esir olarak gönderilmişti. Böylece Anadolu`da bir otorite boşluğu meydana geldi. Bu döneme Anadolu Selçuklu Devleti`nin Fetret dönemi denilebilir. Bu otorite boşluğundan yararlanan İznik beyi Ebu`l-Kasım Anadolu Selçuklu Devleti`nin yönetimini eline geçirdi. Kardeşi Ebu`l-Gazi Hasan Bey`le birlikte Marmara civarında Bizanslılarla savaşarak devletin sınırlarını genişletmeye başladı.

Anadolu`yu kendisine bağlayamayı uman Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah, Urfa emiri Bozan`ı Ebu`l-Kasım`ın üzerine yolladı. Emir Bozan İznik`i kuşattıysa da alamadı. Ancak Büyük Selçuklu Devleti`yle savaşmayı göze alamayan Ebu`l-Kasım kardeşini İznik`te bırakarak Melikşah`la anlaşmak üzere İsfahan`a hareket etti. Melikşah Ebu`l-Kasım`la anlaşmayı kabul etmedi. Ebu`l-Kasım İznik`e geri dönerken 1092 yılında yolda yakalanarak idam edildi. Ebu`l-Kasım`ın ölümünden sonra kardeşi Ebu`l-Gazi kısa bir süre daha İznik`i elinde tutmaya devam etti. Ancak Büyük Selçuklu Devleti sultanı Melikşah`ın ölümü üzerine Süleyman Şah`ın iki oğlu I. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan İsfahan`da serbest bırakıldılar. Ebu`l-Gazi İznik`e 1092 yılı sonlarında ulaşan I. Kılıç Arslan`a hiç direnmeden yönetimi devretti. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti`nin yönetimi tekrar Kutalmışoğlu Süleyman Şah`ın hanedanına geri dönmüş oldu.

Anadolu Selçuklu

başlangıç kutusu sıra kutusu| önce = Kutalmışoğlu Süleyman Şah | başlık= Anadolu Selçuklu Sultanı | yıllar= 1086 –1092 | sonra= I. Kılıç Arslan bitiş kutusu

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ebu'l-Kasım ilgili konular

 • Anadolu Selçuklu Devleti

  Anadolu Selçuklu Devleti, Selçukluların Anadolu’da kurduğu devlettir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan
 • Türkiye Selçukluları

  Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi 1071'deki Malazgirt Savaşı'ndan sonra hızlandı. Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu'daki
 • Ebu'l-Kasım

  Ebu`l-Kasım (d. 1092) Anadolu Selçuklu Devleti ilk döneminde İznik kentinin beyi. Hanedanın kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah`ın ölümün
 • I. İzzeddin Keykavus

  I. İzzeddin Keykavus (ö. 1220) Anadolu Selçuklu Sultanı ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev`ın büyük oğludur.
 • II. Alaeddin Keykubad

  II. Alaeddin Keykubad (ö. 1257) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev`in küçük oğludur.
 • Anadolu Selçuklu Sultanları

  1060-1307 yılları arasında hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlarının listesi:
 • Alâeddin Camii

  Alâeddin Camii 1220 yılında Konya`da Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından aynı adı taşıyan tepe üzerinde (``Al
 • Sadeddin Köpek

  Sadeddin Köpek (ö. 1239), Anadolu Selçuklu Devleti'nin veziri ve baş mimar. I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'e hizmet etmiş ola
 • Selçuklu Hükümdarları

  Büyük Selçuklu hükümdarlarıKara-Arslan Kavurt b. Çağrı Bey(1040b. 4.
 • Kösedağ Muharebesi

  Kösedağ Muharebesi, Anadolu Selçukluları'nın Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 3 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaş. Türk-İslâm t