Ebu's Salt ed-Dânî (d. 1068, Denia - ö. 1134, Mehdiye), Endülüslü bilim adamı.

Ebu's Salt ed-Dânî

Ebu's Salt ed-Dani (d. 1068, Denia - ö. 1134, Mehdiye), Endülüslü bilim adamı. Tam adı 'Ebu's Salt Umeyye bin Abdulaziz bin Ebu's Salt ed-Dani el-İşbili el-Endelüsi' olan alim, 1068'de Endülüs'ün doğusundaki Denia Cezayir'e bağlı şehrinde doğdu. Memleketindeki ilk tahsilinden sonra Sevilla'ya giderek orada edebiyat, felsefe, tıp, matematik, geometri, fizik, astronomi, botanik ve musiki dersleri aldı. 20 yaşında Mısır'a giderek önce İskenderiye'ye ardından da Kahire'ye yerleşti. Kahire'de dönemim siyasi çalkantıları sebebiyle üç yıl hapis yattıktan sonra İskenderiye'ye geri döndü. Buradan Tunus'a giderek ömrünün sonuna kadar bu memlekette kaldı.

Kitapları

# el-'Amel bi'l Usturlab # el-Edviyetü'l Müfrede # el-İntisar li Huneyn bin İshak ala Ali bin Rıdvan fi reddihi li Mesa'ili Huneyn # Takvimü'z Zihn fi'l Mantık # el-Veciz fi ilmi'l Hey'e # el-İktisar fi'l-hendese # Divanü'r-resa'il # er-Risaletü'l-Mısriyye # Risale fi'l-musiki # ez-Zeyl ala Tarihi Kayrevan # Hadikatü'l-edeb # el-Mülehu'l-asriyye min şara'i ehli'l- Endelüs ve't tari'ine aleyha # Divan. # Kitab fil me'ani'l muhtelife li lafzati Nokta

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar