Doğum tarihi bilinmemekte olup vefat tarihi Miladi takvim itibariyle 1302 olarak bilinmektedir. Erdemli bir insan olup hekimliği ile şöhret bulmuştur. Selçuklu

Ebu Abdullah Ali Bin Mehmed Es-Sivasi

Doğum tarihi bilinmemekte olup vefat tarihi Miladi takvim itibariyle 1302 olarak bilinmektedir. Erdemli bir insan olup hekimliği ile şöhret bulmuştur. Selçuklu Emirlerinden “Yeşbek” namına yazdığı “Kitab-ı İksir-il Hayat Fi Telhis-i Kavaid-il Muacelat” ismindeki hekimlikle ilgili eserin ön sözü Arapça, esas bilgiyi ihtiva eden kısmı Farsçadır. “Akd-ül Cem’an” adlı eserde yazılı olduğu gibi Emir Yeşbek Amasya’da Selçuklu saltanatına bağlı olarak hüküm süren Tacüddin Altun-baş’ın Atabeyi olup, Hicri 718’de çıkan bir karışıklıkta katledilmiş ve çocukları Mısır’a kaçmıştır.

Yanıtlar