Ebu Abdullah Ali Bin Mehmed Es-Sivasi

Doğum tarihi bilinmemekte olup vefat tarihi Miladi takvim itibariyle 1302 olarak bilinmektedir. Erdemli bir insan olup hekimliği ile şöhret bulmuştur. Selçuklu

Doğum tarihi bilinmemekte olup vefat tarihi Miladi takvim itibariyle 1302 olarak bilinmektedir. Erdemli bir insan olup hekimliği ile şöhret bulmuştur. Selçuklu Emirlerinden “Yeşbek” namına yazdığı “Kitab-ı İksir-il Hayat Fi Telhis-i Kavaid-il Muacelat” ismindeki hekimlikle ilgili eserin ön sözü Arapça, esas bilgiyi ihtiva eden kısmı Farsçadır. “Akd-ül Cem’an” adlı eserde yazılı olduğu gibi Emir Yeşbek Amasya’da Selçuklu saltanatına bağlı olarak hüküm süren Tacüddin Altun-baş’ın Atabeyi olup, Hicri 718’de çıkan bir karışıklıkta katledilmiş ve çocukları Mısır’a kaçmıştır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.