Ebu Ma'şer Delhi

Ebu Ma'şer Delhi Bağdat’ta yetişen büyük astronomi alimi. İsmi, Ca’fer bin Muhammed bin Ömer el-Belhi’dir. 785 (H.169) senesinde Belh’te doğduğu, kaynaklarda zikredilmekteyse de bu tarih kesin değildir. Batı ilim dünyasında Albumasar ismiyle Ünlü oldu. 886 (H.272) senesi Mart ayının sekizinde Vasıt şehrinde vefat etti. Ebu Ma’şer, ilk ilmi çalışmalarını İran Tarihi, Horasan’da konuşulan yerli diller ve Hint kültürü üzerinde yaptı. Hadis ilminde büyük alimler arasında yer aldı. İlim öğr

Ebu Ma'şer Delhi Bağdat’ta yetişen büyük astronomi alimi. İsmi, Ca’fer bin Muhammed bin Ömer el-Belhi’dir. 785 (H.169) senesinde Belh’te doğduğu, kaynaklarda zikredilmekteyse de bu tarih kesin değildir. Batı ilim dünyasında Albumasar ismiyle Ünlü oldu. 886 (H.272) senesi Mart ayının sekizinde Vasıt şehrinde vefat etti.

Ebu Ma’şer, ilk ilmi çalışmalarını İran Tarihi, Horasan’da konuşulan yerli diller ve Hint kültürü üzerinde yaptı. Hadis ilminde büyük alimler arasında yer aldı. İlim öğrenmek için gittiği Bağdat’ta astronomi ilmine yöneldi. Bıkmadan, yorulmadan yaptığı çalışmalar ve hırsı sayesinde devrinin en büyük astronomları arasına girdi. Astronomi alanındaki çalışmalarında hocası Sened bin Ali’nin eserlerinden faydalandı.

Ebu Ma’şer, büyük alim Bettani ile aynı zamanda yaşamıştır. Eserleri Avrupa’da astronomi ve matematik ilimlerinin gelişmesinde derin etkiler bıraktı. Kendi adıyla anılan Ünlü hesaplama metodu, asırlar boyunca astronomi ilimleri sahasında temel müracaat noktası oldu.

İlk defa med-cezir hadisesini keşfeden Ebu Ma’şer, bunun mahiyetini ve ay ile olan münasebetini bildirdi. Bu bilgiler sonra Avrupa ilim çevrelerine intikal etti. İlim tarihi araştırmacılarından Philip K. Hitti: “Gel-git olayının prensip ve kanunlarını Avrupa’ya öğreten, bu alandaki teoriyi ilk defa ortaya atan Ebu Ma’şer’dir.” demektedir.

Ebu Ma’şer ayrıca enlem derecelerini uzunlukları hakkında da fikirler ileri sürmüştür. Onun gerek med-cezir ile ilgili, gerekse enlem derecelerini hesaplama konusundaki açıklamaları, astronomik coğrafyada Avrupa’ya yol gösterdi.

Eserleri:

Ebu Ma’şer’in astronomi ve vakitlerin hesaplanmasına dair birçok eseri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1) Zic-ül-Kebir: Bu eserde yıldızların hareket ve faaliyetlerini incelemektedir. Eser, astronomiye dair bir hayli bilgi ihtiva etmekte ise de bunların teknik izahlarına girilmemiştir. 2) Zic-ül-Kıranat: Zic-üs-Sagir de denilen eser, yıldızların mevkilerinin tayini ile ilgili bilgileri ihtiva etmektedir. 3) Kitab-ül-Emtar ver-Riyah: Yağmurlar ve rüzgarlara dair olan bu eser, Hind alimlerinin görüşlerini aktarmaktadır. 4) Kitab-ül-Medhal ila İlmi Ahkam-in-Nücum. Eser çeşitli tarihlerde Avrupa’da basılmıştır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ebu Ma'şer Delhi ilgili konular

 • Delhi

  Delhi Hindistan’ın federal başşehri olan Yeni Delhi’yi de içine alan şehir. Hindistan’ın ortakuzey kesiminde yer alır ve bölgenin ulaş
 • Ebu Ma'şer Delhi

  Ebu Ma'şer Delhi Bağdat’ta yetişen büyük astronomi alimi. İsmi, Ca’fer bin Muhammed bin Ömer el-Belhi’dir. 785 (H.169) senesinde Belh’t
 • Delhi Sultanlığı

  Delhi Sultanlığı (دلی سلطنت Delhi Saltanat) ya da Sultanat-ı Hint (1206 - 1526) yılları arasında Hindistan'da hüküm sürmüş hanedan
 • Celaleddin Firuz Halaci

  Celaleddin Firuz Halacı (Firuz Şah II) (d. 1220 ? - ö. 19 Temmuz 1296, Kara), Delhi sultanı (1290-96).
 • Gıyaseddin Balaban

  Delhi Türk Sultanlığı hükümdarı (1200-1287).Sultanlığın büyük komutan ve hükümdarlarından Şemseddin İltutmuş'un manevi oğlu olan Ba
 • Hindistan'ın Moğollar tarafından istilası

  Hindistan’ın Moğollar tarafından istilası, 1221 – 1327 yılları arasında Hindistan yarımadasına düzenlenen çok sayıdaki Moğol İmparat
 • Delhi (anlam ayrımı)

  yi de içine alan ulusal başkent bölgesi.